శ్రీ గణపతి నామజపం

భక్తి-భావం త్వరగా నిర్మాణమవ్వడం కొరకు మరియు దేవతల తత్త్వం ఎక్కువెక్కువగా పొందేందుకు నామజపం యొక్క ఉచ్ఛారము సరైన పద్దతిలో ఉండాలి. శ్రీ గణపతి నామజపం ఎలా చేయాలని తెలుసుకుందాం.

స్వయంభూ గణపతి, మహా గణపతి విగ్రహములు ఎక్కడ ఉన్నాయి ?

స్వయంభూ గణపతి, మహా గణపతి విగ్రహములు ఎక్కడ ఉన్నాయి ? విషయ సూచిక : భారత దేశంలో ప్రసిద్ధ స్వయంభూ గణపతులు, మరియు మహా గణపతి 1. మహారాష్ట్రలోని మూడున్నర పీఠముల గణపతి 2. మహారాష్ట్రలోని అష్ట గణపతులు 3. పురాణాల ప్రకారం గణపతి యొక్క ఇరవై ఒక్క పీఠములు 4. భారత దేశంలోని పన్నెండు ప్రసిద్ధ గణపతి విగ్రహములు 5. మహా గణపతి స్వయంభూ గణపతులు, భారత దేశంలోని ప్రసిద్ధ గణపతి విగ్రహములు మరియు మహా … Read more

ఆవ్హానే, బుదృక్ (నగర్ జిల్లా) లో కల దక్షిణ ముఖంగా నిద్రా భంగిమలో ఉన్న శ్రీ గణేశ విగ్రహం

ఆవ్హానే, బుదృక్ (నగర్ జిల్లా) లో కల దక్షిణ ముఖంగా నిద్రా భంగిమలో ఉన్న శ్రీ గణేశ విగ్రహం ఆవ్హానే, బుదృక్ (నగర్ జిల్లా) లోని గణపతి ఆలయం నిద్రా భంగిమ లో ఉండే శ్రీ గణేశ విగ్రహం నిద్రా భంగిమ లో ఉండే శ్రీ గణేశ విగ్రహం నగర్ జిల్లాలోని ఆవ్హానే, బుదృక్ గ్రామంలో, పతర్ది గ్రామానికి 17 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. ఆవని నదీ తీరంలో కల ఈ గ్రామంలోని గణేశ ఆలయం ఎంతో … Read more

నాగపూర్ లోని మహల్ లో కల ఆధ్యాత్మిక శక్తి కలిగిన శ్రీ గణేశ ఆలయం

నాగపూర్ లోని మహల్ లో కల ఆధ్యాత్మిక శక్తి కలిగిన శ్రీ గణేశ ఆలయం నాగపూర్ లోని మహల్ ప్రాంతం లో ఎంతో ప్రాచుర్యం పొందిన, మరియు ఎంతో ఆధ్యాత్మిక శక్తి కలిగిన శ్రీ గణేశ ఆలయం ఉంది. ఈ ఆలయం నాగపూర్ కి చెందిన ప్రముఖ సంగీతకారుడు శ్రీ మధుసూదన్ తంహంకర్ గారి నివాసం లో ఉంది. ఒక శమీ వృక్షపు వేళ్ళు ఈ ఆలయానికి ఎంతో దూరంలో ఉన్నాయి. కానీ ఆ శమీ వృక్షపు … Read more

రాంటెక్ కు చెందిన పద్ధెనిమిది బాహువులు గల గణేశ విగ్రహం

రాంటెక్ కు చెందిన పద్ధెనిమిది బాహువులు గల గణేశ విగ్రహం పద్ధెనిమిది బాహువులు గల పురాతన శ్రీ గణేశ విగ్రహం (నాగపూర్ జిల్లా) – ప్రభువు శ్రీ రామ చంద్రుని ఉనికి చేత పావనమైన చోటు రాంటెక్ అనేది నాగపూర్ జిల్లా లోని యాత్రా స్థలం. అది పుణ్య స్వరూపుడు, ప్రభువు శ్రీ రామ చంద్రుని ఉనికి చేత పవిత్రతను సంతరించుకున్నది. కోట పాద ప్రాంతమున నెలకొని ఉన్న శైవల్య పర్వతము మీద పద్ధెనిమిది బాహువులు గల … Read more

చిత్తూరు లోని కాణిపాక వినాయక ఆలయం (ఆంధ్ర ప్రదేశ్) – దేవుని ఉనికికి సాక్ష్యం

చిత్తూరు లోని కాణిపాక వినాయక ఆలయం (ఆంధ్ర ప్రదేశ్) – దేవుని ఉనికికి సాక్ష్యం ఆంధ్ర ప్రదేశ్, చిత్తూరు లోని కాణిపాకం విఘ్నేశ్వర ఆలయం స్వయంభూ గా వెలసిన గణేశ విగ్రహానికి, మరియు ఈ ఆలయానికి సంబంధించిన ఎన్నో పురాణాలకు ప్రపంచ ప్రసిద్ధి గాంచింది.  11వ శతాబ్దం లో చోళ సామ్రాజ్యపు రాజు ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించారు. దీనిని 1336లో విజయనగర రాజు పునరుద్ధరించారు. దేవుని ఉనికిని చాటే ఒక ఆసక్తికరమైన కథ ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. ఈ … Read more

శ్రీ గణేశ విగ్రహం యొక్క వివిధ భాగముల భావార్థం

మొత్తం విగ్రహము ఓంకార స్వరూపం, నిర్గుణ తత్వము గలదు తొండము కుడివైపు తొండము కుడివైపు తొండమున్న గణపతి విగ్రహం అనగా దక్షిణాభిముఖి విగ్రహం. దక్షిణ అంటే దక్షిణ దిక్కు లేదా కుడి వైపు. దక్షిణ దిక్కు యమలోకం వైపునకు తీసుకువెళ్లేటు వంటిది మరియు కుడి వైపున సూర్యనాడి ఉంటుంది. ఎవరు యమలోకం దిక్కును ఎదురించగలరో వారు శక్తిశాలిగా ఉంటారు. అలాగే సూర్యనాడి కార్యాన్వితమైన వారు తేజోమయంగా ఉంటారు. ఈ రెండు అర్థాల నుండి కుడివైపు తొండమున్న శ్రీ … Read more

గణేశోత్సవ రోజులలోశ్రీ గణేశుడి నామజపము చేయుటకు గల మహాత్వము

గణేశోత్సవ రోజులలోశ్రీ గణేశుడి నామజపము చేయుటకు గల మహాత్వము శ్రీ గణేశ చతుర్థి యందు, అలాగే గణేశోత్సవ రోజులలో శ్రీ గణేశుని తత్త్వము ప్రతిరోజుకు పోలిస్తే 1,000 రెట్లు కార్యనిరతమై యుండును. అందువల్ల గణేశ తత్త్వం యొక్క చైతన్య తరంగాల ప్రయోజనం వ్యక్తి యొక్క వ్యావహారిక మరియు ఆధ్యాత్మిక రెండూ స్థాయిల పై అవుతుంది. ఈ తరంగాలు శివ తత్త్వం ద్వారా కార్యాన్వితం అవుతుంది. ఈ కార్యాన్విత తత్త్వం యొక్క సంపూర్ణ ప్రయోజనం పొందేందుకు శ్రీ గణేశాయ … Read more

శ్రీగణేశుడి మూర్తిని అక్షతాల (బియ్యము)పై పెట్టుటకు శాస్రాధారం

ఏ పీట మీద అయితే మూర్తి యొక్క స్థాపన చేయవలసి ఉన్నదో, దాని మీద పూజకు ముందు బియ్యమును (ధాన్యమును) పరుస్తారు మరియు బియ్యము మీద మూర్తిని ఉంచుతారు. తమ-తమ పద్ధతికనుసారముగా కొంచెము బియ్యము లేదా బియ్యముతో చిన్న ప్రోగుని తయారు చేస్తారు. బియ్యము మీద మూర్తిని పెట్టుట వలన ముందు చెప్పిన అనుసారముగా లాభము ఉంటుంది. శక్తి స్పందనములు నిర్మాణము అగుట వలన ఇంటిలో నిల్వ ఉంచిన బియ్యములో కూడ శక్తి స్పందనములు నిర్మాణము అవుతాయి. … Read more

ప్రథమ పూజ గణపతికి ఎందుకు ?

గణపతి పది దిక్కుల స్వామి. తన అనుమతి లేకుండా ఇతర దేవతలు పూజాస్థలానికి రాలేరు. గణపతి ఒక్క సారి దిక్కులను విముక్తి పరచిన తరువాత ఏ దేవత యొక్క ఉపాసన మనం చేస్తుంటామో ఆ దేవత ఆ స్థలానికి రాగలరు. అందువలనే ఏ ఒక్క శుభ కార్యం చేస్తున్నప్పడు లేదా ఏదైనా ఒక దేవత పూజ చేసే ముందు ప్రథమంగా గణపతి పూజను చేస్తారు. గణపతి చెడు శక్తులను తన పాశంతో బంధించి ఉంచుతాడు. కాబట్టి తన … Read more