ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆದಾಯಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉಪಾಯಗಳು !

೧. ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೊಂದರೆದಾಯಕ (ಕಪ್ಪು) ಆವರಣವು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆದಾಯಕ ಕಪ್ಪು ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ವಿಧಾನ

೧ ಅ. ಬಟ್ಟೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ‘ಅದನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು’ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಬರುವುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕಣ್ಣುಗಳು ಉರಿಯುವುದು, ತಲೆ ಸುತ್ತುವುದು, ವಾಂತಿಯಾಗುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗಬಹುದು.

೧ ಆ. ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಕೈ ಭಾರ ಎನಿಸುವುದು, ಕೈ ನೋವಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಬೇಡ ಎನಿಸುವಂತಹ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

೧ ಇ. ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ದುರ್ಗಂಧ ಬರುವುದು, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಡಚಿಟ್ಟಾಗ ಅವುಗಳ ಅಂಚು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದು

೨. ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆದಾಯಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಉಪಾಯಗಳು

೨ ಅ. ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಪಕ್ಷ ಅರ್ಧದಿಂದ ೧ ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅನಂತರ ಅದನ್ನು ಒಗೆದು ಒಣಗಿಸಬೇಕು.

೨ ಆ. ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆದಾಯಕ ಆವರಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸನಾತನದ ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ‘ಸನಾತನ ಗೋಮೂತ್ರ ಅರ್ಕ’ ವನ್ನು ಅರ್ಧ ಬಕೆಟ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ೨-೩ ಚಹಾ ಚಮಚದಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆಪಕ್ಷ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಿಂದ ೧ ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅನಂತರ ಅದನ್ನು ಒಗೆದು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು.

೩. ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆದಾಯಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಾರದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಭರಿತಗೊಳಿಸಲು ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಉಪಾಯಗಳು

೩ ಅ. ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ನಾಮಪಟ್ಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಸನಾತನದ ನಿರ್ಮಿತ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಹಾಕಿಡಬೇಕು.

೩ ಆ. ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ೧೫-೨೦ ನಿಮಿಷಗಳು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು.

೩ ಆ. ಈ ರೀತಿ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆದಾಯಕ ಕಪ್ಪು ಶಕ್ತಿ ನಾಶವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

– ಕು. ಮಧುರಾ ಭೋಸಲೆ (ಸೂಕ್ಷ್ಮದಿಂದ ಪಡೆದಿರುವ ಜ್ಞಾನ), ಸನಾತನ ಆಶ್ರಮ, ರಾಮನಾಥಿ, ಗೋವಾ.( ೩೧.೩.೨೦೨೨)

Leave a Comment