ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ – 2

೩. ಬ್ರಾಹ್ಮತೇಜದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ ? ೩ ಎ. ಸಂಕಲ್ಪದ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮತೇಜದಿಂದಾಗುವ ಕಾರ್ಯ ! : ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧವಾಗಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟ ಕನಿಷ್ಟ ಶೇ. ೭೦ ರಷ್ಟಾದರೂ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಕಲ್ಪವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಮುಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯಮಾತ್ರರ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ ೧೦೦ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದಿನವಿಡೀ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೊಬ್ಬನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ೧೦೦ … Read more

ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ – 1

ಮಾನವ, ಪಶು, ಪಕ್ಷಿ, ಕೀಟ, ಇರುವೆ, ಗಿಡಮರ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಗಳ ಉದ್ಧಾರದ ವಿಚಾರವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಒಂದು ಈಶ್ವರ–ಸಂಕಲ್ಪಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದರೆ ‘ಈಶ್ವರೀ ರಾಜ್ಯ !’

ಹಿಂದೂಗಳೇ, ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಧರ್ಮಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ಯೋಗದಾನ ನೀಡಿರಿ !

ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿಯಾಗಿರಿ ! ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಡಿಮೆಪಕ್ಷ ಒಂದು ಗಂಟೆಯನ್ನಾದರೂ ನೀಡಿರಿ !

ಜನಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ೬ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದೂ ಅಧಿವೇಶನಗಳ ಫಲಶ್ರುತಿ

ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದೂ ಅಧಿವೇಶನದಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಭಾರತದ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ೮೨ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ

ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಹಿಂದೂಗಳ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ !

ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವವರು ಸಂವಿಧಾನದ ೩೬೮ ನೇ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೊದಲ ಉಪ ಬಂಧಕ್ಕನುಸಾರ ‘ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೇಡಿಕೆಯು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಮಾನವರೇ, ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬರಲು ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ತರದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತಿರಿ !

ಮಾನವರೆ, ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ‘ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತಿರಿ !

ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ (ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ರಾಜ್ಯ)ದ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಉಚ್ಚ ಲೋಕದಿಂದ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ದೈವೀ ಬಾಲಕರು ಮತ್ತು ಯುವ ಸಾಧಕರು !

ಈಶ್ವರನು ಸನಾತನಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಿಂತ ಉಚ್ಚ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟ ಇರುವ, ಎಂದರೆ ಕಳೆದ ಜನ್ಮದ ಸಾಧನೆಯಿರುವ ನೂರಾರು ಬಾಲ ಸಾಧಕರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ‘ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ’ ಏಕೆ ಬೇಕು?

ಪರದ್ರವ್ಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಮಾನವೆಂದು ತಿಳಿಯುವ ಸುಸಂಸ್ಕಾರಿತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ ತರುವ ಆಧುನಿಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಪವೃತ್ತಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ‘ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ’ವೇ ಬೇಕು !

Click here to read more…