ಸಂಶಮನಿ ವಟಿ (ಮಾತ್ರೆಗಳು)

Article also available in :

ಸಂಶಮನಿ ವಟಿ (ಮಾತ್ರೆಗಳು)

ಅ. ಗುಣಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಗಬಹದಾದ ಉಪಯೋಗ

ಇದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಔಷಧವಾಗಿದೆ. ರೋಗಗಳಲ್ಲಿನ ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ; ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ, ಪ್ರದೇಶ, ಋತು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಿರುವ ಇತರ ರೋಗಗಳಿಗನುಸಾರ ಉಪಚಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಔಷಧಿಯನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗನುಸಾರವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಉಪಯೋಗ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಅವಧಿ
ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಹಳೆಯ ಜ್ವರಕ್ಕೆ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಜ್ವರ, ಶರೀರ ಕ್ಷೀಣವಾಗುವುದು, ಪಾಂಡುರೋಗ (ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು), ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೆಮ್ಮು, ಯೋನಿಮಾರ್ಗದಿಂದ ಬಿಳಿ ಸ್ರಾವ ಹೋಗುವುದು, ವೀರ್ಯಸ್ರಾವ, ಆಯಾಸ ಇಂತಹ ರೋಗಗಳಿಗೆ. ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹಕ್ಕೆ ಬಲ ನೀಡಲು, ಯಾವುದೇ ದೀರ್ಘಾವದಿ ರೋಗಕ್ಕೆ, ಗರ್ಭವತಿಯರಿಗೆ, ಬಾಣಂತಿಯಾರಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆಯೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಸಲ 2-2 ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು 2 ಗುಟುಕು ನೀರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟಲು  ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಂತರ 1 ಗಂಟೆ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಬಾರದು-ಕುಡಿಯಬಾರದು. 3 ತಿಂಗಳು

ಆ. ಸೂಚನೆ

ವೈದ್ಯ ಮೇಘರಾಜ ಮಾಧವ ಪರಾಡಕರ

1. 8 ರಿಂದ 14 ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹಿರಿಯರ ಅರ್ಧ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 3 ರಿಂದ 7 ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹಿರಿಯರ ಕಾಲು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಯ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

2. ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಜಗಿದು ಅಥವಾ ಚೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.

– ವೈದ್ಯ ಮೇಘರಾಜ ಮಾಧವ ಪರಾಡಕರ, ಸನಾತನ ಆಶ್ರಮ, ರಾಮನಾಥಿ, ಗೋವಾ. (11.6.2021)

Leave a Comment