೨೦೨೦ ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಪರಿವರ್ತನೆ

ಸೌ. ಪ್ರಾಜಕ್ತಾ ಜೋಶಿ

ಪುಷ್ಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಶುಕ್ರವಾರ, ೨೪.೧.೨೦೨೦ ಈ ದಿನದಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ೯ ಗಂಟೆ ೫೩ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ೨೪.೧.೨೦೨೦ ಈ ದಿನದಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಡೆಸಾತಿ (ಏಳುವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಶನಿ) ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಧನು ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಾಡೆಸಾತಿಯಿದೆ. ಈ ದಿನ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಸಾಡೆಸಾತಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

೧. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕನುಸಾರ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಹತ್ವ

೧ ಅ. ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಂತರ ಅದರ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಫಲಗಳು ತಕ್ಷಣ ಸಿಗದೇ ಕೊನೆಯ ೬ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಅನುಭವವು ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಅರಿವಾಗುವುದು : ಪುಷ್ಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಶುಕ್ರವಾರ (೨೪.೧.೨೦೨೦) ಈ ದಿನದಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ೯ ಗಂಟೆ ೫೩ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಶನಿಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಅದರ ಪುಣ್ಯಕಾಲವು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ೬.೫೯ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೧೨.೪೭ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಇತ್ತು. ಈ ಪುಣ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಪ, ದಾನ, ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು, ಪುಣ್ಯಕಾರಕ ಮತ್ತು ಪೀಡಾಪರಿಹಾರಕವಾಗಿದೆ. ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಇದು ಸಂಧಿಕಾಲವಾಗಿದೆ. ಸಂಧಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಯ ಫಲವು ಅನೇಕ ಪಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ‘ಮಂದ ಗ್ರಹ’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಶನಿಯು ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಉತ್ತಮ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಫಲಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಅನುಭವವು ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ.

೧ ಆ. ಶನಿ ಗ್ರಹದಿಂದಾಗಿ ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುವುದು : ಮಕರವು ಶನಿಯ ಸ್ವರಾಶಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಆಗಮನವು ಶುಭವಿರಲಿದೆ. ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಕರ್ಮದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವನು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಶನಿಯು ಸಂವೇದನೆಯ ಕಾರಕ ಗ್ರಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶನಿಯು ಚಿಂತನಶೀಲ ಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಭಾವದೋಷ ಮತ್ತು ಅಹಂ ಇವುಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನನಿರತರಾಗಿರುವ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಶನಿ ಗ್ರಹದಿಂದಾಗಿ ಚಿಂತನೆಯು ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

೨. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಮಹತ್ವ

೨ ಅ. ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಪೂರ್ವಸುಕೃತವನ್ನು ದರ್ಶಿಸುವ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದು : ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ದೇವತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ಪಾಪ ಗ್ರಹ (ಅಶುಭ ಗ್ರಹ) ವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಲೌಕಿಕದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಮಕರ ಹಾಗೂ ಕುಂಭ ಇವು ಶನಿ ಗ್ರಹದ ರಾಶಿಯಾಗಿವೆ. ಶನಿಯು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಉಚ್ಚ ಹಾಗೂ ನೀಚ ರಾಶಿಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ‘ಯಾವಾಗ ಗ್ರಹವು ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೋ, ಆಗ ಅದು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ಕಾರಕವಿದೆಯೋ ಮತ್ತು ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿರುವುದು, ಅವುಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುವವನು ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ’, ಎಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹವು ವಾಯು ತತ್ತ್ವದ್ದಾಗಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿರಕ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಮಾನ, ಅಪಮಾನ, ಅವಹೇಳನೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಈ ಗ್ರಹವು ಪರಮಾರ್ಥದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹವು ಪೂರ್ವಸುಕೃತವನ್ನು ದರ್ಶಿಸುವ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.

೨ ಆ. ಶನಿಯು ಅನುಭವದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದು ಅವಿಚಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲಗಳನ್ನು ಸಾಡೆಸಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ಕಂಡು ಬರುವುದು : ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕನುಸಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹದ ಶುಭ (ಗುಣ) ಮತ್ತು ಅಶುಭ (ದೋಷ) ಹೀಗೆ ಎರಡು ಮಗ್ಗಲುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹವು ಕೇವಲ ಅಶುಭವೇ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಶುಭವೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಮಯಕ್ಕನುಸಾರ ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಎರಡು ಮಗ್ಗಲುಗಳಿವೆ; ಆದರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಕಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯವು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಗರ್ವ, ಅಹಂಕಾರ, ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ಇವುಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿನ ಉಚ್ಚ ಗುಣಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ಅನುಭವದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ, ವಿನಯಶೀಲ ಹಾಗೂ ವಿನಮ್ರರಿರುವರೋ, ಅವರನ್ನು ಶನಿಯು ಉಚ್ಚ ಪದಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಯಾರು ಅಹಂಕಾರಿ, ಗರ್ವಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಇರುವರೋ, ಅವರಿಗೆ ಶನಿಯು ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಮನುಷ್ಯನ ಯೋಗ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸ್ವಕೀಯ-ಪರಕೀಯರ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಗುಣ-ದೋಷಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಗರ್ವಹರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಅಹಂಕಾರ ಸೋರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಓರ್ವ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದರ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಿಚಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲ ಸಾಡೆಸಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

೩. ರಾಶಿಗನುಸಾರ ಶನಿಯ ಸ್ಥಾನಗಳು

ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪವೇಶಿಸುವ ಶನಿಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ, ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ, ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಏಳನೇ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಭತ್ತನೇ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ, ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರೆಡನೇಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

೪. ಶನಿಯು ಬದಲಾದಾಗ ಶನಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾದದಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಫಲ

೫ . ಅಶುಭ ಸ್ಥಾನಗಳು

ಸ್ವಜನ್ಮರಾಶಿಯಿಂದ ೧, ೨, ೪, ೫, ೭, ೮, ೯, ೧೨ ಈ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿರುವ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಪೀಡಾಕಾರಕನಿದ್ದಾನೆ. ಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರವೆಂದು ಪುಣ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಪ, ದಾನ ಹಾಗೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಪುಣ್ಯಕಾರಕ ಹಾಗೂ ಪೀಡಾಪರಿಹಾರಕವಾಗಿದೆ.

೬. ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆ

೬ ಅ. ಶನಿಯ ಪೀಡಾಪರಿಹಾರಕ ದಾನಗಳು : ಬಂಗಾರ, ಕಬ್ಬಿಣ, ನೀಲಮಣಿ, ಉದ್ದು, ಎಮ್ಮೆ, ಎಣ್ಣೆ, ಕಪ್ಪು ಕಂಬಳಿ, ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಹೂವುಗಳು.

೬ ಆ. ಜಪಸಂಖ್ಯೆ : ೨೩ ಸಾವಿರ

೬ ಇ. ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಶನಿಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.

೬ ಈ. ಶನಿಯ ಪುರಾಣ (ಪೌರಾಣಿಕ) ಮಂತ್ರ

ನೀಲಾಞ್ಜನಸಮಾಭಾಸಂ ರವಿಪುತ್ರಂ ಯಮಾಗ್ರಜಮ್ |
ಛಾಯಾಮಾರ್ತಣ್ಡಸಮ್ಭೂತಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಶನೈಶ್ಚರಮ್ ||

– ನವಗ್ರಹಸ್ತೋತ್ರ, ಶ್ಲೋಕ ೭

ಅರ್ಥ : ಶನಿದೇವನು ನೀಲಿ ಕಾಡಿಗೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಭಗವಾನ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನ ಪುತ್ರನಿದ್ದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಯಮ ದೇವನ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವಿ ಛಾಯಾ ಹಾಗೂ ಭಗವಾನ ಸೂರ್ಯರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನ ಶನಿದೇವನಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ.

೬ ಉ. ಶನಿಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ದಾನ ಇವುಗಳ ಸಂಕಲ್ಪ : ‘ಮಮ ಜನ್ಮರಾಶೇಃ ಸಕಾಶಾತ್ ಅನಿಷ್ಟಸ್ಥಾನಸ್ಥಿತಶನೇಃ ಪೀಡಾಪರಿಹಾರಾರ್ಥಮ್ ಏಕಾದಶಸ್ಥಾನವತ್ ಶುಭಫಲಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಲೋಹಪ್ರತಿಮಾಯಾಂ ಶನೈಶ್‌ಚರಪೂಜನಂ ತತ್ಪ್ರೀತಿಕರಂ (ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು) (ಟಿಪ್ಪಣಿ) ದಾನಂ ಚ ಕರಿಷ್ಯೇ|

ಅರ್ಥ : ನನ್ನ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅನಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಶನಿಯ ಪೀಡೆಯು ದೂರವಾಗಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅವನು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಶುಭ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುವವನಾಗಬೇಕು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಶನಿಯ ಮೂರ್ತಿಯ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಶನಿದೇವರು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಬೇಕೆಂದು, ‘ಈ ವಸ್ತು’ವಿನ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ – ‘ಈ ವಸ್ತು’, ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ ದಾನ ಮಾಡುವುದಿದೆಯೋ, ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಧ್ಯಾನ

ಅಹೋ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರಸಞ್ಜಾತ ಛಾಯಾಪುತ್ರ ಚತುರ್ಭುಜ |
ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಾರ್ಕಗೋತ್ರೀಯ ಬಾಣಹಸ್ತ ಧನುರ್ಧರ ||
ತ್ರಿಶೂಲಿಶ್ಚ ಸಮಾಗಚ್ಛ ವರದೋ ಗೃಧ್ರವಾಹನ |
ಪ್ರಜಾಪತೇ ತು ಸಂಪೂಜ್ಯಃ ಸರೋಜೇ ಪಶ್ಚಿಮೇ ದಲೇ ||

ಅರ್ಥ : ಶನಿದೇವನು ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಪಡೆದನು. ಅವನು ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೂ ಛಾಯಾದೇವಿ ಇವರ ಪುತ್ರನಾಗಿರುವನು. ಅವನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೈಗಳಿವೆ. ಅವನ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಇದೆ. ಅವನ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ಯ, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಾಣ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂಲವಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೆ ಕೈ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡುವ ಕೈಯಾಗಿದೆ. ‘ರಣಹದ್ದು’ ಅವನ ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳ ಪಾಲನಕರ್ತಾ ಇರುವನು. ನವಗ್ರಹಗಳ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಅವನ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಪಕಳೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಶನಿದೇವನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

೬ ಊ. ದಾನದ ಶ್ಲೋಕ

ಶನೈಶ್ಚರಪ್ರೀತಿಕರಂ ದಾನಂ ಪೀಡಾನಿವಾರಕಮ್ |
ಸರ್ವಾಪತ್ತಿವಿನಾಶಾಯ ದ್ವಿಜಾಗ್ರ್ಯಾಯ ದದಾಮ್ಯಹಮ್ ||

ಅರ್ಥ : ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ತೊಂದರೆಗಳ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಟಗಳ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ದಾನವನ್ನು ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

೬ ಎ. ಶನಿಸ್ತೋತ್ರ

ಕೋಣಸ್ಥಃ ಪಿಙ್ಗಲೋ ಬಭ್ರುಃ ಕೃಷ್ಣೋ ರೌದ್ರೋಽನ್ತಕೋ ಯಮಃ |
ಸೌರಿಃ ಶನೈಶ್ಚರೋ ಮನ್ದಃ ಪಿಪ್ಪಲಾದೇನ ಸಂಸ್ತುತಃ ||
ಏತಾನಿ ದಶ ನಾಮಾನಿ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಯಃ ಪಠೇತ್ |
ಶನೈಶ್ವರಕೃತಾ ಪೀಡಾ ನ ಕದಾಚಿತ್ ಭವಿಷ್ಯತಿ ||
ಪಿಪ್ಪಲಾದ ಉವಾಚ |
ನಮಸ್ತೇ ಕೋಣಸಂಸ್ಥಾಯ ಪಿಙ್ಗಲಾಯ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ |
ನಮಸ್ತೇ ಬಭ್ರುರೂಪಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಚ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ || ೧ ||
ನಮಸ್ತೇ ರೌದ್ರದೇಹಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಚಾನ್ತಕಾಯ ಚ |
ನಮಸ್ತೇ ಯಮಸಂಜ್ಞಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಸೌರಯೇ ವಿಭೋ || ೨ ||
ನಮಸ್ತೇ ಮನ್ದಸಂಜ್ಞಾಯ ಶನೈಶ್ಚರ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ |
ಪ್ರಸಾದಂ ಕುರು ದೇವೇಶ ದೀನಸ್ಯ ಪ್ರಣತಸ್ಯ ಚ || ೩ ||

ಅರ್ಥ : ಕೋಣಸ್ಥ, ಪಿಂಗಲ, ಬಭ್ರು, ಕೃಷ್ಣ, ರೌದ್ರ, ಅಂತಕ, ಯಮ, ಸೌರಿ, ಶನೈಶ್ಚರ ಹಾಗೂ ಮಂದ ಈ ಹತ್ತು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಪಿಪ್ಪಲಾದ ಋಷಿಗಳು ಶನಿದೇವರ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಹತ್ತು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಶನಿಗ್ರಹದ ಬಾಧೆಯಾಗಲಾರದು.

ಪಿಪ್ಪಲಾದ ಋಷಿಗಳು, “ಹೇ ಕೋನದಲ್ಲಿರುವ ಕೋನಸ್ಥ, ಹೇ ಪಿಂಗಲಾ, ಹೇ ಬಭ್ರು, ಹೇ ಕೃಷ್ಣಾ, ಹೇ ರೌದ್ರದೇಹಾ, ಹೇ ಅಂತಕಾ, ಹೇ ಯಮಾ, ಹೇ ಸೌರಿ, ಹೇ ವಿಬೋ, ಹೇ ಮಂದಾ, ಹೇ ಶನಿದೇವಾ, ನಾನು ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ದೀನ ನಿನಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗು”, ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಠಿಸಬೇಕು.

೭. ಸಾಡೆಸಾತಿ ಇರುವವರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಉಪಾಯ

ಅ. ಸಾಡೆಸಾತಿ ಇರುವವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಶನಿಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು.

ಆ. ಶನಿಯ ಸಾಡೆಸಾತಿಗಾಗಿ ಜಪ, ದಾನ ಹಾಗೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಇ. ಶನಿವಾರ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ನಿತ್ಯ ಶನಿಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಿಸಬೇಕು.

ಈ. ಶನಿವಾರ ಶನಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಉದ್ದು ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪನ್ನು ಶನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ತೈಲಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಪ್ಪು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು. ಅದು ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ, ಉದಾ. ಗೋಕರ್ಣ, ಕೃಷ್ಣಕಮಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೂವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಉ. ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ ಶನಿವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಟಪಕ್ಷ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು.

ಊ. ನೀಲಮಣಿಯ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.

(ಆಧಾರ : ದಾತೆ ಪಂಚಾಂಗ)

– ಸೌ. ಪ್ರಾಜಕ್ತಾ ಜೋಶಿ (ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಫಲಿತ ವಿಶಾರದ), ಮಹರ್ಷಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಭಾಗ

facebook.com/sanatan.org