ಅಹಂನ ವಿಧಗಳು

ಅಹಂನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕನುಸಾರ ವಿಧಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಹಂಭಾವದ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ. ೩೦ ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಹಂನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಅದರ ಮೂರು ವಿಧಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕನುಸಾರ ಅಹಂನ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ವಿಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಹಂನ ಪ್ರಮಾಣ (ಶೇ.) ಅಹಂನ ವಿಧಗಳು
20 ರಿಂದ 30 ತೀವ್ರ
15 ರಿಂದ 20 ಮಾಧ್ಯಮ
10 ರಿಂದ 15 ಮಂದ

ಮಟ್ಟಕ್ಕನುಸಾರ ಅಹಂನ ವಿಧ, ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟ (ಶೇ.)  ಸಾಧನೆ ಅಹಂ (ಶೇ.)  ಪ್ರಧಾನ ಗುಣ  ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಹಂ ಯಾವುದರದ್ದು? / ಜೀವನ
ಅಹಂ
10 ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲ 40 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಮ ಧರ್ಮದ್ವೇಷ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಗೌರವ, ಅಧಿಕಾರ, ಅಸೂಯೆ ಇತ್ಯಾದಿ
20 ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲ 35 – 40 ತಮ-ರಜ ಧರ್ಮದ್ವೇಷ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಗೌರವ, ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ಯಾದಿ
20 ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲ 30 – 35  ರಜ-ತಮ ವ್ಯವಸಾಯ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ
30 ಪೂಜೆ, ಗ್ರಂಥವಾಚನ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ 30 ರಜ ಸಾಧನೆ
40 ಗ್ರಂಥಗಳ ಅಧ್ಯಯನ, ನಾಮಜಪ, ಧ್ಯಾನ 25 ರಜ-ಸತ್ತ್ವ ಸಾಧನೆ
50 ಸತ್ಸಂಗ, ಸತ್ಸೇವೆ, ದಾನ 20 – 25 ಸತ್ತ್ವ-ರಜ ತ್ಯಾಗ, ಅನುಭೂತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಗುರು
ಜೀವನ
60 ತ್ಯಾಗ, ಪ್ರೀತಿ 20 ಸತ್ತ್ವ ಈಶ್ವರಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ತಳಮಳ
70 ರಿಂದ 99 ಶಿವದಶೆ 5 – 10 ಶುದ್ಧ ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಜೀವಗಳ ಉದ್ಧಾರ
100 ಅದ್ವೈತ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು 0 ತ್ರಿಗುಣಾತೀತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಈಶ್ವರೇಚ್ಛೆ

ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುವಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟವು ೦ ವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈಶ್ವರನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟವು ಶೇ.೧೦೦ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟವು ಶೇ.೨೦ ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ.

(ಆಧಾರ : ಸನಾತನ ನಿರ್ಮಿತ ‘ಅಹಂ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ಸಾಧನೆ’ ಗ್ರಂಥ)

Leave a Comment