Arti of Shri Ram

Article also available in :

 

श्रीराम Shriram
Shri Ram

Let us listen to a sattvik rendition of an arti of Shri Ram.

 

utkaṭa sādhunī śiḻā setū bāṃdhonī ।
liṃgadeha laṃkāpurī vidhvaṃsūnī ।
kāmakrodhādika rākṣasa mardūnī ।

deha ahaṃbhāva rāvaṇa nivaṭonī ।। 1 ।।

jaya deva jaya deva nijabodhā rāmā ।

paramārthe āratī, sad‍bhāve āratī, paripūrṇakāmā ।। Refrain ।।

prathama sītāśodhā hanumaṃta gelā ।

laṃkā dahana karunī akhayā mārilā ।
mārilā jaṃbumāḻī bhuvanī trāhāṭilā ।

ānaṃdācī guḍhī gheūniyā ālā ।। 2 ।।

nijabaḻe nijaśakti soḍavilī sītā ।

mhaṇunī yeṇe jhāle ayodhye raghunāthā ।
ānaṃde osaṃḍe vairāgya bharatā ।

āratī gheūnī ālī kausalyāmātā ।। 3 ।।

anāhatadhvani garjatī apāra ।

aṭharā padme vānara karitī bhubhuḥkāra ।
ayodhyesī āle daśarathakumāra ।

nagarīṃ hota āhe ānaṃda thora ।। 4 ।।

sahajasiṃhāsanī rājā raghuvīra ।

so’haṃbhāve tayā pūjā upacāra ।
sahajāṃcī āratī vādyāṃcā gajara ।

mādhavadāsa svāmī āṭhava nā visara ।। 5 ।।

Leave a Comment