గురుపూర్ణిమ మహోత్సవం


గురుపౌర్ణిమ

‘ఆన్లైన్’ గురుపౌర్ణిమ మహోత్సవం

గురుపౌర్ణిమ సమయంలో వెయ్యి రెట్లు ఎక్కువగా కార్యన్వితంగా ఉండే గురుతత్వం యొక్క లాభం అందరికీ లభించాలని ‘ఆన్లైన్’ గురుపౌర్ణిమ మహోత్సవం నిర్వహించబడింది. ‘ఆన్లైన్’ గురుపౌర్ణిమ మహోత్సవం తెలుగు, ఆంగ్లం, మరాఠీ, కన్నడ, తమిళం, మలయాళం, ఈ భాషలలో ఉంటుంది. మీ భాష యొక్క ‘లింక్’ పై క్లిక్ చేసి గురుపౌర్ణిమ మహోత్సవం లో పాల్గొనండి.

భాష సమయం Website Link Youtube Link
Telugu July 3, 2023, 6.00 PM www.sanatan.org/telugu/ youtube.com/SSTelugu1
English July 3, 2023, 8.00 PM www.sanatan.org/en/ youtube.com/SSEnglish
Marathi July 3, 2023, 7.30 PM www.sanatan.org/mr youtube.com/SanatanSanstha
Kannada July 3, 2023, 7.00 PM www.sanatan.org/kannada/ youtube.com/SSKarnataka
Malayalam July 3, 2023, 7.30 PM www.sanatan.org/malayalam/ youtube.com/@ssmalayalam1
Tamil July 2, 2023, 5:30 PM www.sanatan.org/tamil youtube.com/sstamil

గురుపౌర్ణమి

మన భారత దేశపు సర్వ శ్రేష్ఠ గురు-శిష్య పరంపర యొక్క ప్రాముఖ్యత !
గురుతత్త్వం ఒకటే !
గురువుల మహత్యము
‘గురు-శిష్య పరంపర’ గొప్పతనము !
గురు పూర్ణిమ సందర్భంగా శ్రీ చిత్శక్తి (శ్రీమతి) అంజలి ముకుల్ గాడ్గిల్ మరియు శ్రీ సత్శక్తి...
గురు తత్వము
గురువుల పవిత్ర చరణాలకు కృతజ్ఞతను సమర్పించడమే గురు దక్షిణ
గురుకృపాయోగము యొక్క ప్రాముఖ్యత
సనాతన సంస్థ గురు శిష్య పరంపరను కలియుగంలో విశిష్ఠమైనదిగా నిరూపించబడి, సాధకులను అన్ని అంశాలలోనూ తీర్చిదిద్దుతోంది...
ఎవరిని నిజమైన గురువులని అనవచ్చు?
ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రం ప్రకారం ఎవరిని సంతుమహాత్ములుగా పరిగణిస్తారు?
శిష్యుని జీవితంలో ఆధ్యాత్మిక క్రమశిక్షణ