‘ఆన్లైన్’ గురుపౌర్ణిమ మహోత్సవం

గురుపౌర్ణిమ సమయంలో వెయ్యి రెట్లు ఎక్కువగా కార్యన్వితంగా ఉండే గురుతత్వం యొక్క లాభం అందరికీ లభించాలని ‘ఆన్లైన్’ గురుపౌర్ణిమ మహోత్సవం నిర్వహించబడింది. ‘ఆన్లైన్’ గురుపౌర్ణిమ మహోత్సవం తెలుగు, హిందీ, ఆంగ్లం, గుజరాతీ, మరాఠీ, కన్నడ, తమిళం, మలయాళం, బంగ్లా, పంజాబీ, ఓడియా ఈ 11 భాషలలో ఉంటుంది. మీ భాష యొక్క ‘లింక్’ పై క్లిక్ చేసి గురుపౌర్ణిమ మహోత్సవం లో పాల్గొనండి.

భాష తేది సమయం Website Link Youtube Link
ఆంగ్లం 24 జులై 2021 సా. 7  – 8:45 www.sanatan.org/en/ youtube.com/Dharmashikshan
మరాఠీ 23 జులై 2021 సా. 7.00 – 8:45 www.sanatan.org/mr youtube.com/sanatansanstha
కన్నడ 23 జులై 2021 సా. 5.30 – 7:15 www.sanatan.org/kannada/ youtube.com/hjskarnataka
మలయాళం 23 జులై 2021 సా. 7.00 – 8:45 www.sanatan.org/malayalam/ youtube.com/hjskeralam
గుజరాతి 23 జులై 2021 సా. 7.00 – 8:45 www.sanatan.org/gujarati/ youtube.com/hjsuttarbharat
హిందీ 24 జులై 2021 సా. 6:30 – 8:15 www.sanatan.org/hindi youtube.com/sanatansanstha
తెలుగు 24 జులై 2021 సా. 6:30 – 8:15 www.sanatan.org/telugu/ youtube.com/TeluguHJS1
తమిళం 24 జులై 2021 సా.  7 – 8:45 www.sanatan.org/tamil youtube.com/HJSTamil
బెంగాలీ 24 జులై 2021 సా. 7 – 8:45 www.sanatan.org/bengali youtube.com/hjsnortheastbharat
ఓడియా 24 జులై 2021 సా. 7 – 8:45 www.sanatan.org/odia youtube.com/HJSOdisha
పంజాబీ 24 జులై 2021 సా. 6:30 – 8:15 www.sanatan.org/punjabi youtube.com/hjsuttarbharat

గురుపౌర్ణమి

  • గురుపౌర్ణమి

    సమర్థ రామదాస స్వామి గారు స్వధర్మ స్వరాజ్య సంస్తపకులైన ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజులకు ‘ధర్మరక్షణ కొరకు...

Video