ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡುವುದರ ಮಹತ್ವ, ಪಂಚಾಂಗ

ಇಚ್ಛಿತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡಿ ಮಾಡುವುದರ ಮಹತ್ವ

ಕೆಲವು ಸಮಯ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ತಿಥಿಯ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಜನ್ಮತಿಥಿ ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ

ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಥಿಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗವು ದಿನನಿತ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಕೇವಲ ಜನ್ಮತಿಥಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ.

ರತ್ನಗಳು, ರತ್ನ ಧಾರಣೆ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ – ರತ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಹತ್ವ

ಗ್ರಹದೋಷಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ರತ್ನ ಧಾರಣೆಯ ಮಹತ್ವ, ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ನವಗ್ರಹ – ಪೂಜೆ, ಉಪಾಸನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹದೋಷಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ನವಗ್ರಹ ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ

ಶನಿ ದೇವರು, ಶನಿ ಸಂಚಾರ, ಶನಿ ಮಂತ್ರ, ಶನಿ ಪೀಡೆ

2023 ರಲ್ಲಿ ಶನಿ ಸಂಚಾರ – ರಾಶಿಗಳ ಫಲ

2023ರ ಶನಿ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಸಾಡೇಸಾತ್ (ಏಳುವರೆ ಶನಿ) ಇರುವವರು ಈ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ, ಸಾಧನೆಗೆಂದು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

೮.೧೧.೨೦೨೨ ಈ ದಿನದಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಾಗುವ ಖಗ್ರಾಸ್ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ (ಗ್ರಸ್ತೋದಿತ), ಗ್ರಹಣದ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಶಿಗಳಿಗನುಸಾರ ದೊರೆಯುವ ಫಲ !

ಕಾರ್ತಿಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆ (೮.೧೧.೨೦೨೨, ಮಂಗಳವಾರ)ಯಂದು ಭಾರತ ಸಹಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಏಷ್ಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಅಮೇರಿಕಾದ ಪೂರ್ವದ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣವು ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ.