ವ್ಯಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಮಷ್ಟಿ ಸಾಧನೆಗಳ ತುಲನೆ

ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸಾಧನೆ ಸಮಷ್ಟಿ ಸಾಧನೆ
೧. ವ್ಯಾಖ್ಯೆ  ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಾಜದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಯತ್ನ
೨. ಯಾವಾಗ ಉಪಯೋಗ ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಸಾಧನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಸಾಧನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿದ್ದಾಗ
೩. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟದ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ೩೦ ೫೦
೪. ಕಲಿಯುವ ವೃತ್ತಿ ಇರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ  ಹೆಚ್ಚು; ಏಕೆಂದರೆ ಇತರ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿರುತ್ತದೆ
೫. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸಾಧನೆ ಇರುತ್ತದೆ (ಉದಾ. ನಾಮಜಪ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಅಧ್ಯಯನ)
೬. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾವನೆಯು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಉನ್ನತಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ವಿಚಾರ
೭. ಅಹಂಭಾವ ಇರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು; ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸಾಧಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವ ಕಡಿಮೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಅರಿವು
೮. ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಸಮಾಜವು ಧರ್ಮಾಚರಣಿ ಮತ್ತು ನೀತಿವಂತವಾಗುತ್ತದೆ
೯. ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ವೈಮಸ್ಸು  ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ;ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರ ವಿರೋಧ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
೧೦. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿ  ನಿಧಾನ ಬೇಗ; ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಕತ್ವವು ಬರಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ (ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ನನ್ನ ಮನೆ – ಇದು ಸಾಧನೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ)
೧೧. ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಅನುಭೂತಿ  ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆನಂದ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಾಂತಿ
೧೨. ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಮಟ್ಟ (ಶೇ)  ೭೦ ೧೦೦
೧೩. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ  ೩೦ ೭೦
೧೪. ಉದಾಹರಣೆಗಳು  ಹಠಯೋಗ, ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, ಧ್ಯಾನ, ಸಂತರ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಧರ್ಮಪ್ರಸಾರ, ಧರ್ಮದ್ರೋಹದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಾಜಸಹಾಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದು

Leave a Comment