बाढी जस्तो विनाशकारी संकटको स्थिति सामना गर्नको लागि साधना गरि आत्मबल बढाउनुहोस् !

बाढी जस्तो विनाशकारी संकटको स्थिति सामना गर्न कसरी साधनाले मद्दत पुर्याउँछ ?

बाढीको पानी घटेपछि लिनु पर्ने आवश्यक सावधानिहरु’ को सन्दर्भमा मार्गदर्शक सूत्र : भाग ५

बाढीको पानी घटेपछि घर फर्किदा के-कस्ता सावधानिहरु अपनाउ पर्छ ।

तपाईको क्षेत्रमा बाढीको स्थिति नियन्त्रणमा आएपछि घर जानु भन्दा पहिला तथा गएपछि यी सावधानीहरु लिनुहोस् !

यस लेखको माध्यबाट बाढी नियन्त्रणमा आएपछि के सावधानीहरु लिनुपर्छ जानकारी प्राप्त गर्नुहोस् !

जलप्रलयको दृष्टिले भौतिक स्तरमा कस्तो पूर्व तयारी गर्नुपर्छ ? : भाग ४

बाढीको कारण घर छोडेर सुरक्षित स्थानमा जाने समय के गर्नुपर्छ ? तथा बाढी कम भएपछि अपनाउने सावधानीहरु ।