विकारबाट मुक्ति पाउनका लागि आवश्यक देवताहरुको तत्व अनुसार दिएका केही विकारहरुका लागि मामजप भाग ४

शरीरिक विकारबाट पीडीत हुनुहुन्छ भने तपार्इलार्इ यस लेखमा उल्लेख गरेको नामजपहरु लाभदायक हुन सक्छ ।

विकारबाट मुक्ति पाउनका लागि आवश्यक देवताहरुको तत्व अनुसार दिएका केही विकारहरुका लागि नामजप भाग ५

विकारबाट पीडीत हुनुहुन्छ भने तपाईलाई यस लेखमा उल्लेख गरेको नामजपहरु लाभदायक हुन सक्छ ।

विकारबाट मुक्ति पाउनका लागि आवश्यक देवताहरुको तत्व अनुसार दिएका केही विकारहरुका लागि नामजप भाग ३

तपाईलाई शरीरमा जलन हुने, चिलाउने, रगत जम्ने, ट्यूमर, दम आधि विभिन्न रोगहरुमा यहाँ दिएको नामजप गर्नाले लाभदायक हुनेछ ।

विकारबाट मुक्ति पाउनका लागि आवश्यक देवताहरुको तत्व अनुसार दिएका केही विकारहरुका लागि नामजप भाग २

कुनै विकारबाट मुक्ति पाउनको लागि दुर्गादेवी, राम, कृष्ण, दत्त, गणपति, मारुति र शिव यी ७ मुख्य देवताहरु मध्ये कुन देवताको तत्व कति मात्रामा आवश्यक हुन्छ ? ध्यान गरेर केही विकारहरु माथि नामजप खोजे ।

विकारबाट मुक्ति पाउनका लागि आवश्यक देवताहरुको तत्व अनुसार दिएका केही विकारहरुका लागि नामजप – भाग १

तपाईलाई थाहा छ, शरीरक विकारहरुमा भगवानको नामजप गर्दा लाभदायक हुन्छ?