देवतांची सात्त्विक चित्रे

प. पू. दास महाराज यांना दर्शन दिलेल्या श्री हनुमानाचे चित्र

150px : https://www.sanatan.org/devta/img/hanuman/p_das_maharaj_hanuman_150.png
250px : https://www.sanatan.org/devta/img/hanuman/p_das_maharaj_hanuman_250.png
350px : https://www.sanatan.org/devta/img/hanuman/p_das_maharaj_hanuman_350.png