ಜೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕನುಸಾರ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಔಷಧಿ ಸೇವನೆಯ ಮುಹೂರ್ತ ಮತ್ತು ರೋಗಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿನ ಯೋಗ

ಸೌ. ಪ್ರಾಜಕ್ತಾ ಜೋಶಿ

ರೋಗಿಯು ‘ಬೇಗನೆ ಗುಣವಾಗಬೇಕು; ಎಂದು ಜೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕನುಸಾರ ಧನ್ವಂತರಿ ದೇವತೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಔಷಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಯೋಗ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ, ತಿಥಿ, ವಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಧನ್ವಂತರಿ ದೇವತೆಯ ಪ್ರಸಾದವೆಂದು ತಿಳಿದು ಔಷಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇವರ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ರೋಗಿಗೆ ಉಪಚಾರ ನೀಡುವವರು, ಉದಾ. ವೈದ್ಯರು, ಪರಿಚಾರಿಕೆಯರು, ಅವರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂತಾದವರ ಗ್ರಹಗತಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದರೆ ರೋಗಿಯು ಬೇಗನೆ ವಾಸಿಯಾಗಬಹುದು. ರೋಗಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದರೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ರೋಗಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಗ್ರಹಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಯು ತಕ್ಷಣ ಗುಣಮುಖನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ
‘ರೋಗಿಯು ಔಷಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೇಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ರೋಗಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗ್ರಹಗತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ?’, ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮುಂದೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

‘ಜೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಳವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಎಂಬುದು ಅರಿವಾದಾಗ, ಆಶ್ಚರ್ಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ‘ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ’, ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಇರುವವರು ಮತ್ತು ಎನೂ ಕಲಿಯುವ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದ ಬುದ್ಧಿಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಾದಿಗಳಿಗಂತೂ ಜೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಅಸತ್ಯ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ !’ – (ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು) ಡಾ. ಆಠವಲೆ

೧. ಔಷಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ
೧ ಅ. ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇರಬೇಕು ? : ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಅಶ್ವಿನಿ, ಮೃಗಶಿರ, ಪುಷ್ಯ, ಹಸ್ತ, ಚಿತ್ರಾ, ಅನುರಾಧಾ ಮತ್ತು ರೇವತಿ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇರಬೇಕು. ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ವರ್ಜಿಸಬೇಕು.
೧ ಆ. ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ಯಾವ ವಾರ ಇರಬೇಕು ? : ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ರವಿವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ ಅಥವಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಇರಬೇಕು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರವಿವಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ರವಿ ಈ ಗ್ರಹವು ತೇಜತತ್ತ್ವದ ಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಯನ್ನು ರವಿವಾರದಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
೧ ಇ. ಔಷಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವ ತಿಥಿ ಇರಬೇಕು ? :
ಔಷಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಶುಭ ತಿಥಿ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಷಯತಿಥಿ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಈ ತಿಥಿಗಳು ಇರಬಾರದು.
೨. ರೋಗಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರ
ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ಇರಬಾರದು ?
೨ ಅ. ಸೇವಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅಶುಭ ಗ್ರಹಗಳು ಇರಬಾರದು ! :
ಸೇವಕರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ರವಿ, ಚಂದ್ರ, ಬುಧ, ಗುರು, ಶುಕ್ರ ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಶುಭವಾಗಿರಬೇಕು. ಸೇವಕರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಅಶುಭ ಅಥವಾ ನೀಚ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ರೋಗಿಯ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ರೋಗಿಯು ತಡವಾಗಿ ಗುಣಮುಖನಾಗುತ್ತಾನೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಸೇವಕರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿನ ಗ್ರಹ ಅಶುಭವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ರೋಗಿಯ ಮೇಲಾಗುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. (ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆ ಇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಾಧಕರ ಜಾತಕ ನೋಡಿ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರ ಉಪಚಾರಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.)
೨ ಆ. ಗ್ರಹ, ಗ್ರಹದ ನೀಚ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ರಾಶಿಯ ಅನುಕ್ರಮಾಂಕ

 

೨ ಇ. ಅನಾರೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಕ ಇವರಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಮೈತ್ರಿ ಇರಬೇಕು ! : ಗ್ರಹಮೈತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ರಾಶಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಿತ್ರ ಗ್ರಹ ಆಗಿರಬೇಕು, ಉದಾ. ಅನಾರೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಾಶಿ ಮಕರ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆ ರಾಶಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ಶನಿಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಇವು ಮಿತ್ರ ಗ್ರಹ ಆಗಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ಮಕರ ರಾಶಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬುಧ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ (ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾ) ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ (ವೃಷಭ ಮತ್ತು ತುಲಾ) ರಾಶಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಡನೆ ಗ್ರಹಮೈತ್ರಿ ಇರುತ್ತದೆ; ಆದುದರಿಂದ ‘ಈ ರಾಶಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸೇವೆ ಅಧಿಕ ಫಲದಾಯಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ’, ಎಂಬುದಾಗಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ, ಗ್ರಹಕ್ಕನುಸಾರ ಅವರ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಕ್ಕನುಸಾರ ಮಿತ್ರಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

 

೨ ಇ. ರೋಗಿಯ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಸೇವಕರ ನಕ್ಷತ್ರ ದ್ವಿತೀಯ ಆಗಿರಬಾರದು ! : ಯಾರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಿದೆಯೋ, ಅವರ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಸೇವಕರ ನಕ್ಷತ್ರವು ಎರಡನೇಯದಾಗಿದ್ದರೆ, ಸೇವೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. (ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾಕ್ಟರರ ನಕ್ಷತ್ರ ‘ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ’ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಎರಡನೇ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂದರೆ, ‘ಶ್ರವಣ’ ನಕ್ಷತ್ರ ಇರುವ ಸಾಧಕರು ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬಾರದು.)’
– ಸೌ. ಪ್ರಾಜಕ್ತಾ ಜೋಶಿ (ಜೋತಿಷ್ಯ ಫಲಿತ ವಿಶಾರದರು), ಮಹರ್ಷಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜೋತಿಷ್ಯ ವಿಭಾಗ, ಸನಾತನ ಆಶ್ರಮ ರಾಮನಾಥಿ, ಗೋವಾ.

Leave a Comment