ರಾಮತತ್ತ್ವವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸುವ ರಂಗೋಲಿ

ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮನ ತಾರಕ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸುವ ರಂಗೋಲಿ.

ಆಧಾರ : ಸನಾತನದ ಕಿರು ಗ್ರಂಥ ‘ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ರಂಗೋಲಿಗಳು’

ಈ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಾಗ ಶ್ರೀರಾಮನ ನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ. ನಾಮಜಪದ ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ !

Leave a Comment