Gurupournima Mahotsav 2022 Feedback

ଗୁରୁପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମହୋତ୍ସବ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିମ୍ନ ଫର୍ମରେ ଭରନ୍ତୁ ।