ઉચ્ચલોકમાંથી પૃથ્વી પર જન્મેલાં દૈવી બાળકો એટલે આગળ જતાં હિંદુ રાષ્ટ્ર ચલાવનારી પેઢી ! આ પેઢીમાંની એક છે કુ. દુર્ગા કદ્રેકર !

જો તમારા બાળકમાં આ પ્રકારની વિશિષ્ટતાઓ હોય, તો તે ઉચ્ચ લોકમાંથી પૃથ્વી પર જન્મેલું છે , એ ધ્યાનમાં લઈને તે માયામાં અટવાય નહીં, ઊલટું તેના પર સાધના માટે પોષક એવા સંસ્કાર કેળવો. તેને કારણે તેના જન્મનું કલ્યાણ થશે અને તમારી પણ સાધના થશે.  – (પરાત્પર ગુરુ) ડૉ. આઠવલે )

  

પરાત્પર ગુરુ (પરમ પૂજ્ય ડૉક્ટરજી), ઉત્તરાપુત્રી (સદગુરુ (સૌ.) બિંદા સિંગબાળ) તેમજ કાર્તિકપુત્રી (સદગુરુ (સૌ.) અંજલી ગાડગીળ) આ ત્રણ ગુરુદેવોને મહર્ષિએ આપ્યા વચન

                  ૧. ત્રણેય ગુરુઓ પ્રત્યે મનમાં શ્રદ્ધા રાખનારા સાધકોને અમે કાંઈ ઓછું પડવા દઈશું નહીં !  કૈલાસની યાત્રા કરનારા મનુષ્યને જો માર્ગ મળતો ન હોય, તો અમે મહર્ષિ કોઈ મનુષ્ય રૂપમાં આવીને તેને માર્ગ ચીંધીએ છીએ. પરાત્પર ગુરુ (પરમ પૂજ્ય ડૉક્ટરજી), ઉત્તરાપુત્રી (સદગુરુ (સૌ.) બિંદા સિંગબાળ) તેમજ … Read more

સર્વત્રના વાચકો, હિતચિંતકો અને ધર્મપ્રેમીઓને વિનમ્ર નિવેદન !

રાષ્ટ્ર અને ધર્મના આ વ્યાપક કાર્યમાં છૂટ્ટા હાથે અર્પણ આપીને આ કાર્યમાં તમારો યોગદાન આપવાની આ સોનેરી તક ગુમાવશો નહીં !

પ્રાદેશિક ભાષાઓમાં ગ્રંથ નિર્મિતિ માટે ભાષાંતરકાર તેમજ સંરચનાકારોની આવશ્યકતા

સનાતન ની અમૂલ્ય ગ્રંથસંપદા મરાઠી, હિંદી તેમજ અંગ્રેજી ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે. સદર ગ્રંથસંપદાનું અન્ય ભારતીય ભાષાઓમાં ભાષાંતર કરવાની સેવા પણ ઉપલબ્ધ છે.

સાધકો, વાચકો, હિતચિંતકો અને ધર્મપ્રેમીઓ માટે મહત્ત્વની જાણકારી

ભ્રમણભાષ ભારીત કરવા માટે અન્ય આસ્થાપનાનો ચાર્જર અને  પાવરબૅંક નો ઉપયોગ કરવાને બદલે ભ્રમણભાષનો મૂળ ચાર્જર જ વાપરો !

ફટાકડા દ્વારા દેવતાઓનાં ચિત્રોનો થનારો અનાદર રોકો !

જ્યાં દેવતાઓનું નામ અથવા રૂપ હોય છે ત્યાં તે દેવતાનું તત્ત્વ હોય છે, અર્થાત્ સૂક્ષ્મરૂપથી દેવતાનું અસ્તિત્વ હોય છે ! લક્ષ્મીપૂજન પછી આપણે શ્રી લક્ષ્મીજી, શ્રીકૃષ્ણ ઇત્યાદિ દેવતાઓનાં અને રાષ્ટ્રપુરુષોનાં ચિત્રો રહેલા ફટાકડાઓ ફોડીએ છીએ. 

સનાતન સંસ્થાના શ્રદ્ધાસ્થાન પરમ પૂજ્ય ભક્તરાજ મહારાજજીનાં ચરણોમાં વંદન !

૯.૨.૯૫ના દિવસે બાબાએ મને શ્રીકૃષ્ણ-અર્જુનનું મહત્ત્વ કહ્યું. પછી મારા હાથમાં શ્રીકૃષ્ણ-અર્જુનનો એક ચાંદીનો રથ આપતા કહ્યું, ગોવા ખાતે આપણું કાર્યાલય થશે. ત્યાં મૂકજો ! સનાતન સંસ્થાનું મુખ્ય કાર્યાલય (આશ્રમ) પણ હવે ગોવામાં જ છે.