మీరు ‘హిందువు’లైతే కనీసం ఇవైనా చేయండి !

  • హిందూహితం కొరకు చట్టబద్దమైన ఆందోళనలలో తనువు, మనస్సు, ధనములను సమర్పించి పాల్గొనండి !
  • మీ నిత్యవసర వస్తువులను హిందువుల వద్దనే కొనండి !
  • విదేశీ వస్తువులను విడిచిపెట్టి స్వదేశీ వస్తువులను ఉపయోగించండి !
  • హిందూ విద్యార్థులను ధర్మాచరణ (ఉదా : బొట్టు పెట్టుకోవడం, గాజులు వేసుకోవడం, గోరింటాకు పెట్టుకోవడం మొదలైనవి) చేయకుండా చేసే పాఠశాలలను బహిష్కరించండి !

ధర్మరక్షణ కోసం ‘హిందూ జనజాగృతి సమితి’ మీకు సహాయం చేస్తుంది !

Leave a Comment