నదుల పవిత్రతను రక్షించడం, ధర్మకర్తవ్యమే !

  • ‘జలము శ్రీవిష్ణువు యొక్క నివాసస్థానం, కావున దానిని కలుషితం చేయకూడదని’ ధర్మశాస్త్రం చెబుతుంది. నదులు కలుషితం కాకూడదని వీటిని చేయండి –
  • నదీ తీరంలో ప్లాస్టిక్, చెత్త మొ॥ వాటిని పారవేయకండి !
  • నదిలో నోరు పుక్కలించకండి / మల-మూత్ర విసర్జన చేయకండి !
  • ఫ్యాక్టరీల వల్ల నదులకు జరిగే మాలిన్యాన్ని చట్టరీత్యా వ్యతిరేకించండి !
  • నగరంలోని కలుషిత నీరును ఏ ప్రక్రియ చేయకుండా నదిలో వదలకండి, దీని గురించిన ఆందోళనలో పాల్గొనండి !

Leave a Comment