తులసి వివాహం

తులసి వివాహము పండుగను జరుపుకునే విధానము, దీని విశిష్టత, తులసి దర్శనం యొక్క మహత్యము, తులసి మొక్కకు గల ఆధ్యాత్మిక మహిమ, తులసి మొక్క యొక్క ఆధ్యాత్మిక విలువ, ప్రతి ఏటా భగవాన్ శ్రీ కృష్ణ తో తులసి మొక్క యొక్క వివాహం చేయుటకు గల కథ మరియు దేవతలకు సమర్పించే నైవేద్యముపై తులసి ఆకును సమర్పించే కారణము వీటన్నిటికి సంబంధించిన వివరణ ఇక్కడ యిస్తున్నాము.

బలిప్రతిపద

అత్యంతమైన దానశూరుడు, కాని దానము ఎవరికి చేయాలనే తెలివి లేకపోవడమువలన బలీరాజును భగవాన్ శ్రీవిష్ణువు వామనావతారమును ధరించి పాతాళలోకమునకు పంపిన దినము.

లక్ష్మి పూజ

దీపావళి రోజున లక్ష్మి పూజ చేస్తారు. ఈ రోజు యొక్క మహత్యము, ఆచరించు విధానము, ఈ రోజు చేయవలసిన ప్రార్థనలు మరియు ఈ రోజు వేయవలసిన లక్ష్మి తత్వ ముగ్గు ఇవన్ని ఇందులో ఇవ్వబడినది.

ధనత్రయోదశి నిమిత్తంగా ధర్మ ప్రచార కార్యములో ‘సత్పాత్ర దానం’ చేసి శ్రీ లక్ష్మి దేవి కృపాకటాక్షమును పొందండి !

పాఠకులందరికి, శ్రేయోభిమానులకు మరియు ధర్మ ప్రేమికులకు నమ్ర విజ్ఞప్తి !

నరక చతుర్దశి

నరకాసుర రాక్షసుడి వధ సందర్భంలో నిర్వహించే దీపావళి లో గల ఈ పండుగ నిమిత్తంగా తెల్లవారుజామున సూర్యోదయం ముందు నిద్ర లేచి అభ్యంగన స్నానం చేస్తారు. ఇదే రోజున యమ దీపదానం చేసి బ్రాహ్మణులకు భోజనం పెట్టి వస్త్ర దానం కూడా సమర్పిస్తారు. ఈ రోజూ ఆచరించే కృతుల శాస్త్రాన్ని ఈ లేఖ ద్వారా తెలుసుకుందాం.

వసుబారాస్ మరియు గురుద్వాదశి

శ్రీ విష్ణువు యొక్క ఆపతత్వాత్మక తరంగాలు కార్యనిరతమై బ్రహ్మాండములో ప్రవేశించడమంటెనే వసుబారస్ ! ఈ రోజున విష్ణులోకములోని వాసవదత్త పేరుగల కామదేనువు ఈ తరంగాలను బ్రహ్మాండము వరకు చేర్చుటకు నిరంతరంగా కార్యనిరతరమై వుంటుంది.

ధనత్రయోదశి

దీపావళి రోజులలోనే వచ్చే ఈ పండుగ సందర్భంగా కొత్త బంగారు ఆభరణాలను కొనుక్కునే అలవాటు ఉన్నది. వ్యాపారస్తులు ఈ రోజు వారి పెట్టెలను పూజిస్తారు. ధనత్రయోదశి అనగా దేవతలకు వైధ్యుడు ‘ధన్వంతరి దేవుడి’ జయంతి.