ఆయుర్వేదం ప్రకారం వేసవి దినచర్య !

ఫిబ్రవరి-మార్చ్ : ఈ కాలంలో వచ్చే జలుబు, దగ్గు మొ॥ వ్యాధుల నివారణకై –

  • లీటర్ నీటికి పావు చంచాడు శొంటిపొడి వేసి త్రాగండి ! వ్యాయామం చేయండి !
  • చల్లని, స్నిగ్ధ, మందకొడి, తీపి, పులుపు పదార్థాలు అలాగే మధ్యాహ్నం నిద్ర పోవడం వీటిని వర్జించండి !

ఏప్రిల్-జూన్ (వర్షం పడేదాకా) : ఈ కాలంలోని వేసవి వలన ఆకలి, శారీరిక శక్తి మరియు ఉత్సాహం తగ్గుతుంది మరియు వాతం పెరుగుతుంది. కాబట్టి-

  • మట్టికుండలోని నీరు త్రాగండి ! తీపి, స్నిగ్ధ, ద్రవ పదార్థాలను ఎక్కువ తినండి !
  • ఉప్పు, కారం, ఫ్రిజ్ లోని పదార్థాలు తినకండి మరియు ఎండలో తిరగకండి !

చదవండి సనాతన గ్రంథం ‘ఆయుర్వేదానుసారంగా దినచర్య’ (మరాఠి)

Leave a Comment