శ్రీ గణేశుడి విగ్రహా పూజావిధి

శ్రీ గణేశ చతుర్థి రోజున పూజ కోసం ఇంటికి కొత్త విగ్రహం తీసుకుని వస్తాము. ఆ విగ్రహంలోకి ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసి షోడశోపచార పూజ చేయడం జరుగుతుంది.

శ్రీ గణపతి ఉత్తరపూజ

లక్ష్యం ఏమిటంటే, పూజ చేసేవారు గరిష్టంగా శ్రీ గణపతితత్త్వాన్ని పొందాలి. ముగింపులో ఉత్తరపూజ అనేది తుది దశ, ఇది శ్రీ గణపతి తరంగాలను గరిష్ట స్థాయిలో ఆకర్షించి ఆరాధకుడు లాభం పొందటానికి సహాయపడుతుంది.

శ్రీ గణేశ చతుర్థీ రోజున పూజ చేసేందుకు మూర్తిని ఇంటికి ఎలా తీసుకొనిరావలెను ?

మూర్తి యొక్క ముందు భాగము నుండీ సగుణ తత్త్వము మరియు వెనుక భాగము నుండీ నిర్గుణ తత్త్వము ప్రక్షేపితము అవుతుంది. మూర్తిని చేతిలో పట్టుకొనేవారు పూజకుడైయుంటాడు.

శ్రీ గణేశ చతుర్థి వ్రతం యొక్క మహత్వం

భాద్రపద శుక్ల చతుర్థి నుండి అనంత చతుర్థి వరకు గణేశుని లహరులు భూమిపైకి ఎక్కువ ప్రమాణములో రావడము వలన యమలహరుల తీవ్రత తక్కువ అగుటకు సహాయమౌతుంది.

సంకటకాలములో (అత్యవసర పరిస్థితులు) గణేశోత్సవాన్ని ఎలా జరుపుకోవాలి ?

కరోనా వంటి సంక్షోభం నేపథ్యంలో, హిందూ  ధర్మాచరణ యొక్క శాస్త్రములో కొన్ని ప్రత్యామ్నాయాలు ఇవ్వబడ్డాయి, దీనిని  ‘ఆపద్ధర్మము’ అని పిలుస్తారు.