எல்லோரும் படிக்க வேண்டிய பகவத் கீதை ஒரு ராணுவ கையேடாகும் : மேஜர் ஜெனரல் சுபாஷ் ஷரன்

‘பகவத் கீதை என்பது ஒரு ராணுவ கையேடாகும். எல்லா இளைஞர்களும் அவசியம் படிக்க வேண்டிய நூலாகும்’, என்று உத்தரபிரதேசம் மற்றும் உத்தராகண்ட் ஆகிய மாநிலங்களில் ராணுவத்திற்கு ஆட்கள் சேர்க்கும் பணியின் அடிஷனல் டைரக்டர் ஜெனரலாக உள்ள மேஜர் ஜெனரல் சுபாஷ் ஷரன் அவர்கள் கூறினார்.

பராத்பர குரு டாக்டர் ஜயந்த் ஆடவலே அவர்களின் ஈடு இணையற்ற குணங்களின் ஒரு அறிமுகம்

ஸனாதன் ஸன்ஸ்தா’வின் பராத்பர குரு டாக்டர் ஆடவலே அவர்கள் அரிதாகத் தோன்றும் ஒரு மகாபுருஷராவார்.

குருபூர்ணிமா என்பது பகவானிடம் வெளிப்படுத்தப்படும் நன்றியுணர்வு மற்றும் தனக்குள் அதிகப்படுத்தும் சைதன்யம்!

சேவை செய்யும்போது ‘இது பகவானின் சைதன்யத்தாலேயே நடைபெறுகிறது’, என்ற ஆன்மீக உணர்வைக் கொள்ளும்போது மனதில் வேறு சந்தேகங்கள் விகல்பங்கள் எழாது.

குருபூர்ணிமா என்பது பரபிரம்ம ஸ்வரூபமான ஸ்ரீகிருஷ்ணனின் ஆதிசக்தியின் பூஜை !

சைதன்யம் எங்கும் நிறைந்துள்ளது மற்றும் அதுவே குரு ஸ்வரூபத்தில் செயல்படுகிறது. குருபூர்ணிமா என்பது அதனின் காரியம் அதுவே நடத்திக் கொள்ளப் போகிறது. நாம் வெறும் பார்வையாளர்களே.

ஆன்மீக உணர்வின் கூறுகள், முக்கியத்துவம் மற்றும் வகைகள்

தினசரி வாழ்வில் செயல்களை செய்யும்போது எந்த ரூபத்திலாவது இறைவன் அல்லது குருவின் இருப்பு பற்றிய தீவிர உணர்வு ஏற்படுவதை இறைவன் அல்லது குரு மீதுள்ள ‘ஆன்மீக உணர்வு’ எனக் கூறுகின்றனர்.

ஹிந்து ராஷ்ட்ரம் சம்பந்தமாக வருங்கால செயல்பாடுகள் பற்றிய வழிகாட்டுதல்!

ஹே பாரத, நீ தோற்று விட்டாய் என்ற எண்ணத்தை விடு. உன்னுடைய மூதாதையரின் பராக்கிரமத்தை நினைவு கூறு. தர்ம க்ஷேத்திரமாயிருந்தாலும் சரி குருக்ஷேத்திரமாயிருந்தாலும் சரி வெற்றி உனக்கே!