ஆபத்துக்காலத்தில் ஆதாரமாக விளங்கும் மொட்டைமாடித் தோட்டம் (டெரஸ் கார்டனிங்) – 2

மொட்டைமாடி தோட்டம் அமைக்கும்போது தொட்டியை எவ்வாறு நிரப்ப வேண்டும், உரம் எப்படி தயாரிப்பது போன்ற பல தகவல்கள் அடங்கிய கட்டுரை!

ஆபத்துக்காலத்தில் ஆதாரமாக விளங்கும் மொட்டைமாடித் தோட்டம் (டேரஸ் கார்டனிங்) – 1

ஆபத்துக்காலத்தில் நமக்கு உதவ மொட்டைமாடித் தோட்டம் அமைப்பது எப்படி என்று விளக்கும் கட்டுரை!