आहार

सनातन-निर्मित ग्रंथ

सात्त्विक आहाराचे महत्त्वआधुनिक आहाराचे तोटेअसात्त्विक आहाराचे दुष्परिणामस्वयंपाकासाठी लागणारे घटक ( अन्न , भांडी व इंधन यांचा सात्विकतेच्या अंगाने विचार )