झाडांना अती पाणी देणे टाळा !

Article also available in :

‘केवळ पाणी देण्याची वेळ झाली; म्हणून झाडांना प्रतिदिन पाणी घातले, असे न करता झाडांचे आणि मातीचे निरीक्षण करून आवश्यकता असल्यासच पाणी द्या. कुंडीतील थोडी माती घेऊन त्याचा लाडूप्रमाणे गोळा बांधला जातो का ? ते पाहा. जर गोळा झाला, तर ‘पाण्याची आवश्यकता नाही. मातीत पुरेसा ओलावा आहे’, असे समजा. (एकदा अंदाज आल्यावर नेहमी माती उकरून पाहण्याची आवश्यकता नसते.) तसेच काही वेळा पाणी देण्याची आवश्यकता असेल, तर रोपांचे शेंडे मलूल झालेले दिसतात. अशा वेळी पाणी द्या. कोणत्याही परिस्थितीत झाडांना अती पाणी देणे टाळा !’ – सौ. राघवी मयूरेश कोनेकर, ढवळी, फोंडा, गोवा. (३०.७.२०२२)

सविस्तर माहितीसाठी भेट द्या. मार्गिका : https://www.sanatan.org/mr/a/83651.html

Leave a Comment