त्रैलोक्याचे योगीराज हे अवतरले भूवरी ।

Leave a Comment