१०.१२.२०१६ ते १०.५.२०१७ या कालावधीत सर्वांनी करावयाचे नामजपादि उपाय

महर्षींनी जीवनाडीपट्टीत सांगितलेल्या उपायांच्या जोडीला पुढील उपायही करावेत. उपायांच्या एकूण कालावधीतील ३० टक्के वेळ पुढे दिलेल्या उपायांना द्यावा. महर्षींनी सांगितलेला ‘ॐ निसर्गदेवो भव । ॐ वेदम् प्रमाणम् । हरि ॐ जयमे जयम् । जय गुरुदेव ।’ हा जप उरलेल्या वेळेत अधिकाधिक करावा.

 

१. सर्वांनी करावयाचे उपाय

१ अ. विविध चक्रांवर लावावयाची देवतांची चित्रे

upay_col

‘देवतेचे चित्र शरिराला स्पर्श करून बाहेरच्या दिशेने मुख करून (निर्गुण) ठेवायचे कि आतल्या दिशेने मुख करून (सगुण) ठेवायचे, हे येथे दिले आहे. संबंधित देवतेची नामपट्टी वापरायची असल्यास तिच्या अक्षरांच्या संदर्भात तसेच करता येईल. अनाहतचक्राच्या खालील चक्रांसाठी नामपट्टीचा उपयोग करावा.

टीप १ – ‘पुढे’ म्हणजे शरिराचा पुढचा भाग (चक्राशी संबंधित भाग)

टीप २ – ‘पाठी’ म्हणजे शरिराचा पाठचा भाग (चक्राशी संबंधित भाग)

 

२. जप

सध्या आपत्काळाची तीव्रता वाढत आहे. कालमाहात्म्यानुसार सर्वसाधारणपणे सध्या साधकांना होणार्‍या त्रासांपैकी ७० टक्के त्रास समष्टी स्तरावरील, तर ३० टक्के त्रास व्यष्टी स्तरावरील आहे. महर्षींनी सांगितलेला ‘ॐ निसर्गदेवो भव । ॐ वेदम् प्रमाणम् । हरि ॐ जयमे जयम् । जय गुरुदेव ।’ हा जप समष्टी स्तरावरील आहे.

अ. उपाय म्हणून बसून जप करणारे साधक

यांनी जेवढा वेळ नामजप करणार त्याच्या ७० टक्के वेळ महर्षींनी सांगितलेला जप करावा, तर ३० टक्के वेळ ‘ॐ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ ॐ ॥’ हा नामजप किंवा ‘प्राणशक्तीवहन उपायपद्धती’नुसार नामजप शोधता येत असल्यास तसा शोधून करावा. उपायांच्या वेळेव्यतिरिक्त दिवसभरात जेवढा वेळ नामजप करणार, तोही वरील प्रमाणात करावा.

आ. उपाय म्हणून बसून जप न करणारे साधक

यांनी दिवसभरात जेवढा वेळ नामजप करणार त्याच्या ७० टक्के वेळ महर्षींनी सांगितलेला जप करावा, तर ३० टक्के वेळ ‘ॐ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ ॐ ॥’ हा नामजप करावा.

२ अ. मुद्रा (जाता-येतांना किंवा उपाय करण्याची आवश्यकता असल्यास करावयाची मुद्रा)

तर्जनीचे टोक अंगठ्याच्या मुळाशी लावणे

२ आ. न्यास

मुद्रा केलेल्या एका हाताने विशुद्ध चक्रावर आणि दुसर्‍या हाताने मणिपूर चक्रावर’

– (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात