१.१.२०१९ ते ३१.१२.२०१९ या कालावधीत सर्वांनी करावयाचे नामजपादी उपाय

१. विविध चक्रांवर देवतांची चित्रे लावणे

‘देवतेचे चित्र शरिराला स्पर्श करून बाहेरच्या दिशेने मुख करून (निर्गुण) ठेवायचे कि आतल्या दिशेने मुख करून (सगुण) ठेवायचे, हे येथे दिले आहे. संबंधित देवतेची नामपट्टी वापरायची असल्यास तिच्या अक्षरांच्या संदर्भात तसेच करता येईल. अनाहतचक्राच्या खालील चक्रांसाठी चित्रांचा नव्हे, तर नामपट्टीचा उपयोग करावा.

टीप १ – ‘पुढे’ म्हणजे शरिराचा चक्राशी संबंधित पुढचा भाग

टीप २ – ‘पाठी’ म्हणजे शरिराचा चक्राशी संबंधित पाठचा भाग

 

२. जप

सध्या आपत्काळाची तीव्रता वाढत आहे. कालमाहात्म्यानुसार सर्वसाधारणपणे सध्या साधकांना होणार्‍या त्रासांपैकी ७० टक्के त्रास समष्टी स्तरावरील, तर ३० टक्के त्रास व्यष्टी स्तरावरील आहेत.

२ अ. उपाय म्हणून बसून जप करणारे साधक

यांनी जेवढा वेळ नामजप करणार त्याच्या ७० टक्के वेळ व्यष्टी उपायांसाठीचा ‘प्राणशक्तीवहन उपायपद्धती’नुसार शोधून मिळालेला जप, सांगितलेला अन्य काही जप किंवा मंत्रजप असल्यास ते करावेत, तर ३० टक्के वेळ ‘ॐ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ ॐ ।’ हा नामजप समष्टीसाठी करावा.

शोधलेल्या उपायांचा २ – ३ आठवड्यांत लाभ न झाल्यास किंवा तीव्र त्रास असल्यामुळे उपाय शोधता येत नसल्यास ६० टक्क्यांहून अधिक पातळीच्या साधकांना किंवा संतांना विचारावे.

२ आ. उपाय म्हणून बसून जप न करणारे साधक

यांनी दिवसभरातील संपूर्ण वेळ ‘ॐ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ ॐ ।’ हा नामजप करावा. त्यांना जर काही त्रास होत असेल, तर त्यांनी त्रासाच्या तीव्रतेनुसार (टीप) तेवढ्या कालावधीसाठी उपायांसाठीचा जप बसून करावा आणि उर्वरित वेळ श्रीकृष्णाचा नामजप करावा.

टीप – मंद त्रास असल्यास १ ते २ घंटे उपाय करतात, मध्यम त्रास असल्यास ३ ते ४ घंटे आणि तीव्र त्रास असल्यास ५ ते ६ घंटे उपाय करतात.

 

३. मुद्रा

जाता-येतांना किंवा उपाय करण्याची आवश्यकता असल्यास करावयाची मुद्रा : तर्जनीचे टोक अंगठ्याच्या मुळाशी लावावे.

 

४. न्यास

लक्षणांनुसार विशिष्ट ठिकाणी न्यास करण्याची आवश्यकता नसल्यास मुद्रा केलेल्या एका हाताने अनाहतचक्रावर आणि दुसर्‍या हाताने मणिपूरचक्रावर न्यास करावा. उपायांसाठी देवतेचे चित्र लावलेल्या आज्ञा आणि विशुद्ध या चक्रांवर न्यास केल्यास समष्टी स्तरावरील आक्रमणांपासून सर्व शरिराचे रक्षण होत नाही. अनाहतचक्र आणि मणिपूरचक्र यांवर न्यास केल्यास सर्व शरिराचे रक्षण होते.’

– (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले