सर्वसाधारण दोरा आणि करणीसाठी वापरलेला दोरा यांवर महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालयाने केलेली वैज्ञानिक चाचणी !

सर्वसाधारण दोरा आणि करणीसाठी
वापरलेला दोरा यांतून प्रक्षेपित होणार्‍या स्पंदनांचा
आध्यात्मिक स्तरावरील परिणाम अभ्यासण्यासाठी
यू.टी.एस्. (युनिव्हर्सल थर्मो स्कॅनर) या उपकरणाद्वारे
महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालयाने केलेली वैज्ञानिक चाचणी !

 

१. प्रस्तावना आणि उद्देश

सकारात्मक, तसेच नकारात्मक ऊर्जा संक्रमित करण्यासंदर्भातील उल्लेख वेद, उपनिषदे, पुराणे यांसारख्या प्राचीन भारतीय धर्मग्रंथांत आढळतात. अलीकडच्या काळात सर्वश्रुत अशा रेकी, प्राणिक हिलींग यांसारख्या उपचारपद्धतींमध्ये स्पर्शाच्या माध्यमातून किंवा स्पर्श न करताही जाणीवपूर्वक सकारात्मक ऊर्जा संक्रमित करून व्यक्ती किंवा व्यक्तीसमूह यांचे विविध प्रकारचे हित साधले जाते. हीच प्रक्रिया संत सहवास, संतांचा आशीर्वाद, संतांनी वापरलेल्या वस्तू यांच्या माध्यमातूनही आपोआप साधली जाते. याउलट जादुटोणा, करणी या प्रकारांमध्ये व्यक्तीचे अहित व्हावे, या दुष्ट हेतूने नकारात्मक ऊर्जा जाणीवपूर्वक संक्रमित केली जाते. नकारात्मक ऊर्जा संक्रमित करण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या वस्तूची गुणवैशिष्ट्ये जाणण्याच्या दृष्टीने सर्वसाधारण दोरा आणि करणीसाठी वापरलेला दोरा यांतून प्रक्षेपित होणार्‍या स्पंदनांचा आध्यात्मिक स्तरावरील परिणाम वैज्ञानिकदृष्ट्या अभ्यासण्यासाठी यू.टी.एस्. (युनिव्हर्सल थर्मो स्कॅनर) या उपकरणाच्या साहाय्याने ४.१२.२०१६ या दिवशी गोव्यातील सनातन आश्रमात चाचणी घेण्यात आली. या चाचणीची निरीक्षणे आणि त्यांचे विवरण पुढे दिले आहे.

 

२. चाचणीचे स्वरूप

या चाचणीत सर्वसाधारण दोरा आणि करणीसाठी वापरलेला दोरा यांची यू.टी.एस्. उपकरणाद्वारे निरीक्षणे करण्यात आली. या सर्व निरीक्षणांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला.

 

३. वैज्ञानिक चाचणीतील घटकांविषयी माहिती

३ अ. सर्वसाधारण दोरा

रामनाथी, गोवा येथील सनातनच्या आश्रमात आणलेले काही साहित्य या दोर्‍याने बांधलेले होते. पुढे काहीतरी बांधण्यासाठी हा दोरा वापरता येईल, या उद्देशाने तो गुंडाळून ठेवलेला होता. हा दोरा दिसायला करणीच्या दोर्‍याप्रमाणेच असल्याने तुलनेसाठी वापरण्यात आला आहे.

३ आ. करणीसाठी वापरलेला दोरा

नोव्हेंबर २०१६ मध्ये रामनाथी येथील आश्रमाच्या चारही बाजूंच्या नारळाच्या झाडांना ४५ ते ५० फूट उंचीवर पांढर्‍या रंगाचे बारीक दोरे बांधल्याचे दिसले. ते दोरे काढल्यावर काही दिवसांनी पुन्हा दिसले. या दोर्‍यांकडे बघून पुष्कळ त्रासदायक स्पंदने जाणवली. ५ – ६ वेळा असे दोरे दिसले. – (सद्गुरु) सौ. बिंदा सिंगबाळ, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा. (१७.१२.२०१६) (संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात)

हे दोरे सनातन आश्रमातून चालणार्‍या धर्मप्रसाराच्या कार्यात बाधा आणण्यासाठी केलेल्या करणीसाठी (टीप) वापरलेले आहेत, असे अध्यात्मातील जाणकारांनी सांगितले. या दोर्‍यांपैकी एक दोरा या चाचणीसाठी वापरण्यात आला.

टीप – करणी म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला उद्देशून केलेले चेटूक, जारण-मारण, मंत्र-तंत्र इत्यादी दुष्ट प्रयोग. (संदर्भ : भारतीय संस्कृतिकोश, खंड दुसरा)

 

४. यू.टी.एस्. (युनिव्हर्सल थर्मो स्कॅनर) उपकरणाद्वारे प्रभावळ मोजणे

४ अ. चाचणीतील घटकांची आध्यात्मिक स्तरावरील
वैशिष्ट्ये वैज्ञानिक उपकरण किंवा तंत्रज्ञान याद्वारे अभ्यासण्याचा हेतू

एखाद्या घटकात (वस्तू, वास्तू, प्राणी आणि व्यक्ती यांत) किती टक्के सकारात्मक स्पंदने आहेत ? तो घटक सात्त्विक आहे कि नाही किंवा तो घटक आध्यात्मिकदृष्ट्या लाभदायक आहे कि नाही ?, हे सांगण्यासाठी सूक्ष्मातील कळणे आवश्यक असते. उच्च पातळीचे संत सूक्ष्मातील जाणू शकत असल्याने ते प्रत्येक घटकातील स्पंदनांचे अचूक निदान करू शकतात. भाविक आणि साधक, संतांनी सांगितलेले शब्द प्रमाण मानून त्यावर श्रद्धा ठेवतात; परंतु बुद्धीप्रामाण्यवाद्यांना मात्र शब्दप्रमाण नाही, तर प्रत्यक्ष प्रमाण हवे असते. त्यांना प्रत्येक गोष्ट वैज्ञानिक उपकरण किंवा तंत्रज्ञान याद्वारेे सिद्ध करून दाखवली असेल, तरच ती खरी वाटते.

४ आ. यू.टी.एस् उपकरणाची ओळख

या उपकरणाला ऑरा स्कॅनर असेही म्हणतात. या उपकरणाद्वारे घटकाची (वस्तू, वास्तू, प्राणी आणि व्यक्ती यांची) ऊर्जा आणि त्याची प्रभावळ मोजता येते. हे उपकरण भाग्यनगर, तेलंगणा येथील भूतपूर्व परमाणू वैज्ञानिक डॉ. मन्नम मूर्ती यांनी वर्ष २००३ मध्ये विकसित केले. वास्तू, वैद्यकशास्त्र, पशूवैद्यक शास्त्र, तसेच वैदिक शास्त्र यांमध्ये येणार्‍या अडचणींचे निदान करण्यासाठी या उपकरणाचा वापर करता येतोे, असे ते सांगतात.

४ इ. उपकरणाद्वारे करावयाच्या चाचणीतील घटक आणि त्यांचे विवरण

४ इ १. नकारात्मक ऊर्जा : ही ऊर्जा हानीकारक असते. याअंतर्गत पुढील २ प्रकार येतात.

अ. अवरक्त ऊर्जा (इन्फ्रारेड) : यात घटकापासून प्रक्षेपित होणारी इन्फ्रारेड ऊर्जा मोजतात.

आ. जंबुपार ऊर्जा (अल्ट्राव्हायोलेट) : यात घटकापासून प्रक्षेपित होणारी अल्ट्राव्हायोलेट ऊर्जा मोजतात.

४ इ २. सकारात्मक ऊर्जा : ही ऊर्जा लाभदायी असून ती मोजण्यासाठी स्कॅनरमध्ये सकारात्मक ऊर्जा दर्शवणारा +Ve हा नमुना ठेवतात.

४ इ ३. यू.टी.एस् उपकरणाद्वारे घटकाची प्रभावळ मोजणे : प्रभावळ मोजण्यासाठी त्या घटकाची सर्वाधिक स्पंदने असणारा नमुना (सॅम्पल) वापरतात, उदा. व्यक्तीच्या संदर्भात तिची लाळ किंवा तिचे छायाचित्र, वस्तूच्या संदर्भात त्याचे छायाचित्र, वनस्पतीच्या संदर्भात तिचे पान, प्राण्याच्या संदर्भात त्याचे केस, वास्तूच्या संदर्भात तेथील माती किंवा धूळ आणि देवतेच्या मूर्तीच्या संदर्भात मूर्तीला लावलेले चंदन, शेंदूर आदी.

या चाचणीतील सर्वसाधारण दोरा आणि करणीसाठी वापरलेला दोरा यांची प्रभावळ मोजण्यासाठी त्यांचा काही भाग नमुना म्हणून वापरण्यात आला आहे.

४ ई. यू.टी.एस् उपकरणाद्वारे करायच्या परीक्षणाची पद्धत

चाचणीत वस्तूतील अनुक्रमे इन्फ्रारेड ऊर्जा, अल्ट्राव्हायोलेट ऊर्जा आणि सकारात्मक ऊर्जा मोजतात. त्या मोजण्यासाठी लागणारे नमुने (सॅम्पल्स) यू.टी.एस्. या स्कॅनरसमवेत दिलेले असतात. वरील तीन परीक्षणांनंतर शेवटी वस्तूची प्रभावळ मोजतात आणि त्यासाठी सूत्र ४ इ ३ मध्ये दिल्याप्रमाणे नमुने वापरतात.

वस्तूतील किंवा वास्तूतील इन्फ्रारेड ऊर्जा मोजण्यासाठी यू.टी.एस् या स्कॅनरमध्ये प्रथम इन्फ्रारेड ऊर्जा मोजण्यासाठी लागणारा नमुना ठेवतात. त्यानंतर परीक्षण करणारी व्यक्ती स्कॅनर विशिष्ट पद्धतीने हातात घेऊन ज्या वस्तूचे परीक्षण करायचे आहे, त्या वस्तूच्या समोर साधारण एक फुटावर उभी रहाते. त्या वेळी स्कॅनरच्या दोन भुजांमध्ये होणारा कोन त्या वस्तूतील इन्फ्रारेड ऊर्जेचे प्रमाण दर्शवतो, उदा. स्कॅनरच्या भुजा १८० अंशाच्या कोनात उघडल्यास त्या वस्तूत इन्फ्रारेड ऊर्जा पूर्णपणे आहे आणि स्कॅनरच्या भुजा मुळीच न उघडल्यास (म्हणजेच ० अंशाचा कोन) त्या वस्तूत इन्फ्रारेड ऊर्जा मुळीच नाही, हे कळते. स्कॅनरच्या भुजा १८० अंशाच्या कोनात उघडल्यास भुजांनी केलेला हा कोन त्या वस्तूपासून किती दूरपर्यंत टिकून रहातो ?, हे मोजतात. मोजलेले हे अंतर, म्हणजेच त्या वस्तूतील इन्फ्रारेड ऊर्जेची प्रभावळ होय. स्कॅनरच्या भुजा १८० अंशापेक्षा अल्प अंशाच्या कोनात उघडल्यास त्याचा अर्थ त्या वस्तूभोवती इन्फ्रारेड ऊर्जेची प्रभावळ नाही, असा होतो. अशाच प्रकारे अनुक्रमे अल्ट्राव्हायोलेट ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा आणि त्या वस्तूतील विशिष्ट स्पंदनांची प्रभावळ मोजतात.

 

५. चाचणीमध्ये सारखेपणा येण्यासाठी घेतलेली दक्षता

अ. उपकरण हाताळणारी व्यक्ती आध्यात्मिक त्रास (नकारात्मक स्पंदने) नसलेली होती.

आ. उपकरण हाताळणार्‍या व्यक्तीने परिधान केलेल्या वस्त्रांच्या रंगाचा परिणाम चाचणीवर होऊ नये, यासाठी त्या व्यक्तीने पांढरी वस्त्रे परिधान केली होती.

 

६. यू.टी.एस्. (Universal Thermo Scanner) उपकरणाद्वारे
४.१२.२०१६ या दिवशी केलेली निरीक्षणे आणि त्यांचे विवेचन

टीप : स्कॅनर १८० अंशाच्या कोनात उघडल्यासच त्या घटकाची प्रभावळ मोजता येते. त्यापेक्षा अल्प अंशाच्या कोनात स्कॅनर उघडला, तर त्याचा अर्थ त्या घटकाभोवती प्रभावळ नाही, असा होतो.

६ अ. सारणीतील नकारात्मक ऊर्जेसंदर्भातील निरीक्षणांचे विवेचन

६ अ १. सर्वसाधारण दोर्‍यामध्ये नकारात्मक ऊर्जा अत्यल्प प्रमाणात असणे : सर्वसाधारण वास्तू किंवा वस्तू यांच्यामध्ये नकारात्मक ऊर्जा असू शकते; परंतु या चाचणीत वापरण्यात आलेल्या सर्वसाधारण दोर्‍यामध्ये इन्फ्रारेड ही नकारात्मक ऊर्जा नाही. अल्ट्राव्हायोलेट ऊर्जा मोजण्यासाठी केलेल्या निरीक्षणात स्कॅनरच्या भुजा २० अंशाच्या कोनात उघडल्या, म्हणजे या दोर्‍यामध्ये अल्ट्राव्हायोलेट ही नकारात्मक ऊर्जा अत्यल्प प्रमाणात आहे.

६ अ २. करणीसाठी वापरलेल्या दोर्‍यामध्ये नकारात्मक ऊर्जा पुष्कळ असणे : इन्फ्रारेड ही नकारात्मक ऊर्जा मोजण्यासाठी केलेल्या निरीक्षणात स्कॅनरच्या भुजा १८० अंशाच्या कोनात उघडल्या, म्हणजे या दोर्‍यामध्ये इन्फ्रारेड ही नकारात्मक ऊर्जा पूर्णपणे आहे आणि तिची स्पंदने दोर्‍यापासून १.१२ मीटर दूरपर्यंत जाणवत आहेत. अल्ट्राव्हायोलेट ऊर्जा मोजण्यासाठी केलेल्या निरीक्षणात स्कॅनरच्या भुजा १२० अंशाच्या कोनात उघडल्या, म्हणजे या दोर्‍यामध्ये अल्ट्राव्हायोलेट ही नकारात्मक ऊर्जाही काही प्रमाणात आहे. (याविषयी स्पष्टीकरण सूत्र ८ मध्ये दिले आहे.)

६ आ. सारणीतील सकारात्मक ऊर्जेच्या संदर्भातील निरीक्षणांचे विवेचन

६ आ १. सर्वसाधारण दोर्‍यामध्ये सकारात्मक ऊर्जा अत्यल्प असणे : सर्वच व्यक्ती, वास्तू किंवा वस्तू यांमध्ये सकारात्मक ऊर्जा असतेच, असे नाही. या निरीक्षणात स्कॅनरच्या भुजा १० अंशाच्या कोनात उघडल्या, म्हणजे त्या ठिकाणी अत्यल्प प्रमाणात सकारात्मक ऊर्जा आहे.

६ आ २. करणीसाठी वापरलेल्या दोर्‍यामध्ये सकारात्मक ऊर्जा मुळीच नसणे : या निरीक्षणात स्कॅनरच्या भुजा उघडल्या नाहीत, म्हणजे त्या ठिकाणी सकारात्मक ऊर्जा मुळीच नाही. (याविषयी स्पष्टीकरण सूत्र ८ मध्ये दिले आहे.)

६ इ. सारणीतील वस्तूच्या प्रभावळीच्या संदर्भातील निरीक्षणांचे विवेचन

६ इ १. सर्वसाधारण दोर्‍याची सामान्य व्यक्तीप्रमाणे प्रभावळ असणे : सामान्य व्यक्तीची प्रभावळ साधारण १ मीटर असते. सर्वसाधारण दोर्‍याची प्रभावळ १.१३ मीटर आहे.

६ इ २. करणीसाठी वापरलेल्या दोर्‍याची प्रभावळ पुष्कळ अधिक असणे : या दोर्‍याची प्रभावळ १.७२ मीटर आहे. याचे कारण करणी करणार्‍याने ज्या दुष्ट हेतूने करणी केली आहे, त्या हेतूच्या पूर्तीसाठी लागणारी शक्ती त्याने करणीसाठी वापरलेल्या दोर्‍यात संक्रमित केली आहे. त्यामुळे या दोर्‍याची प्रभावळ ज्यात कोणतीही शक्ती संक्रमित केलेली नाही, अशा सर्वसाधारण दोर्‍यापेक्षा अधिक आहे. (याविषयी स्पष्टीकरण सूत्र ८ मध्ये दिले आहे.)

 

७. निष्कर्ष

करणीसाठी वापरलेल्या दोर्‍यामधून पुष्कळ प्रमाणात नकारात्मक स्पंदने प्रक्षेपित होत आहेत, हे या चाचणीतून लक्षात येते. सनातनच्या आश्रमाच्या परिसरातील झाडांवर बांधलेल्या (करणीसाठी वापरलेल्या) दोर्‍यांकडे पाहून सद्गुरु (सौ.) बिंदा सिंगबाळ यांना जाणवलेला त्रास हा त्या दोर्‍यांतील नकारात्मक स्पंदनांमुळे होता, हे या चाचणीतून लक्षात येते.

 

८. करणी करण्यामागील हेतू आणि वापरलेली ऊर्जा
नकारात्मक असल्याने करणीसाठी वापरलेल्या दोर्‍यामुळे
वातावरणातील नकारात्मक स्पंदनांचे प्रमाण पुष्कळ वाढणे

करणी ही दुसर्‍याचे अहित करण्याच्या दुष्ट हेतूने नकारात्मक शक्ती संक्रमित करून केली जाते. त्यामुळे करणीसाठी वापरलेल्या दोर्‍यातून वातावरणात पुष्कळ प्रमाणात नकारात्मक स्पंदने प्रक्षेपित झाली आहेत.

– आधुनिक वैद्या (डॉ.) सौ. नंदिनी सामंत, महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालय, गोवा. (४.४.२०१७)

ई-मेल : [email protected]

प्रत्येक गोष्टीला अंधश्रद्धा म्हणून सोडून देणे सोपे आहे; परंतु ही गोष्ट सिद्ध करण्यासाठी अपार कष्ट घ्यावे लागत असून हे कष्ट महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालयाकडून घेतले जातात !

भारतात असे अनेक चमत्कार घडत आहेत; परंतु याला अंधश्रद्धा म्हणून सोडून दिले जाते. असे करणे सोपे आहे; कारण तसे केले की, काही करावेच लागत नाही. ते सिद्ध करायचे झाल्यास अपार कष्ट घ्यावे लागतात. हे कष्ट महर्षि अध्यात्म विश्‍वविद्यालयाचे साधक घेत आहेत आणि देवाच्या कृपेला पात्रही होत आहेत.

– (सद्गुरु) सौ. अंजली गाडगीळ, चेन्नई, तमिळनाडू. (२१.८.२०१६, सकाळी १०.०१)

वातावरणातील उष्णता, कार्बन डायऑक्साईड, मिथेन या वायूंमध्ये झालेली वाढ आणि तप्त वातावरण यांमुळे पुढील काळात पिण्याच्या पाण्याचा अभाव, अन्नधान्यांची कमतरता जाणवेल !

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात