देवपूजेपूर्वीची सिद्धता (तयारी)

पूजासाहित्याचे आध्यात्मिक महत्त्व
पूजा करतांना भाव कसा ठेवावा ?
देवपूजेपूर्वीची सिद्धता (तयारी)
देवपूजेपूर्वीच्या तयारीची प्रत्यक्ष कृती

देवपूजा कशी करावी ?

देवपूजा
पंचोपचार पूजाविधी
षोडशोपचार पूजाविधी (भाग १)
षोडशोपचार पूजाविधी (भाग २)

शंकानिरसन

देवघरात गणपतीला
मध्यभागी का ठेवावे ?
सोमवारी, तसेच शिवाच्या
देवळात नारळ का फोडू नये ?
स्त्रियांनी गुरुचरित्राचे
वाचन का करू नये ?
स्त्रियांनी गायत्रीमंत्र म्हणू
नये, यामागील कारण काय ?

अधिक माहिती वाचा…

देवतांच्या मूर्ती भग्न झाल्यास
कोणत्या उपाययोजना कराव्यात ?
श्री गणेशचतुर्थीचे व्रत
कुटुंबात कोणी करावे ?
देवपूजेतील आणि देवालयातील घंटा
अन् झांज पितळी का असावेत ?
अध्यात्मविषयी शंकानिरसन
करण्यासाठी अवश्य वाचा !

अधिक माहिती वाचा…