११.६.२०१७ ते १.१२.२०१७ या कालावधीत सर्वांनी करावयाचे नामजपादि उपाय

१. विविध चक्रांवर देवतांची चित्रे लावणे

‘देवतेचे चित्र शरिराला स्पर्श करून बाहेरच्या दिशेने मुख करून (निर्गुण) ठेवायचे कि आतल्या दिशेने मुख करून (सगुण) ठेवायचे, हे येथे दिले आहे. संबंधित देवतेची नामपट्टी वापरायची असल्यास तिच्या अक्षरांच्या संदर्भात तसेच करता येईल. अनाहतचक्राच्या खालील चक्रांसाठी नामपट्टीचा उपयोग करावा. यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे साधकांनी ‘प्राणशक्तीवहन उपायपद्धती’नुसार जप शोधल्यानंतर संबंधित देवतेचे चित्र उपायांसाठी न वापरता खाली दिल्याप्रमाणे श्रीकृष्णाची चित्रेच वापरावीत.

टीप १ – ‘पुढे’ म्हणजे शरिराचा पुढचा भाग (चक्राशी संबंधित भाग)

टीप २ – ‘पाठी’ म्हणजे शरिराचा पाठचा भाग (चक्राशी संबंधित भाग)

 

२. जप

सध्या आपत्काळाची तीव्रता वाढत आहे. कालमाहात्म्यानुसार सर्वसाधारणपणे सध्या साधकांना होणार्‍या त्रासांपैकी ७० टक्के त्रास समष्टी स्तरावरील, तर ३० टक्के त्रास व्यष्टी स्तरावरील आहेत.

२ अ. उपाय म्हणून बसून जप करणारे साधक

यांनी जेवढा वेळ नामजप करणार त्याच्या ७० टक्के वेळ उपायांसाठीचा जप करावा. त्यात ‘प्राणशक्तीवहन उपायपद्धती’नुसार नामजप शोधता येत असल्यास तसा शोधून तोही करावा. तर ३० टक्के वेळ ‘ॐ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ ॐ ॥’ हा नामजप करावा.

१. शोधलेल्या उपायांचा २ – ३ आठवड्यांत लाभ न झाल्यास किंवा तीव्र त्रास असल्यामुळे उपाय शोधता येत नसल्यास ६० टक्क्यांहून अधिक आध्यात्मिक पातळीच्या साधकांना किंवा संतांना विचारावे.

२. जे साधक त्रास दूर होण्यासाठी विशिष्ट मंत्रजप करतात, त्यांनीही तो मंत्रजप आपल्या उपायांच्या ७० टक्के वेळेत करावा.

२ आ. उपाय म्हणून बसून जप न करणारे साधक

यांनी दिवसभरात जेवढा वेळ नामजप करणार त्याच्या ७० टक्के वेळ ‘ॐ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ ॐ ॥’ हा नामजप करावा. तर ३० टक्के वेळ उपायांसाठीचा जप करावा. कोणताही त्रास होत नसल्यास उपायांसाठीच्या जपाचा वेळ समष्टी स्तरावरील श्रीकृष्णाचा नामजप करण्यासाठीच द्यावा.

 

३. मुद्रा

जाता-येतांना किंवा उपाय करण्याची आवश्यकता असल्यास करावयाची मुद्रा – तर्जनीचे टोक अंगठ्याच्या मुळाशी लावावे.

 

४. न्यास

लक्षणांनुसार विशिष्ट ठिकाणी न्यास करण्याची आवश्यकता नसल्यास मुद्रा केलेल्या एका हाताने विशुद्ध चक्रावर आणि दुसर्‍या हाताने मणिपूरचक्रावर न्यास करावा.’

– (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले

Facebooktwittergoogle_plusmail